Bijsturing ViVO-plan moet ongewenste neveneffecten opvangen.

De doelstellingen van ViVO blijven overeind.

Zoals aangekondigd en afgesproken, heeft het Kontichse gemeentebestuur haar ViVO-plan binnen het half jaar geëvalueerd. ViVO heeft haar doelstellingen inzake mobiliteit grotendeels gerealiseerd, maar enkele ongewenste neveneffecten vroegen om een spoedige oplossing.
Dankzij de ViVO-maatregelen is het totale volume aan doorgaand verkeer in Kontich gedaald met ongeveer 200 voertuigen per uur in de ochtendspits. Het effect daarvan is goed voelbaar in Kontich Kazerne en op verschillende plaatsen in Kontich Centrum. Het doorgaande verkeer dat nog steeds door Kontich rijdt, wordt bovendien over de hoofdassen geleid. Deze positieve effecten wensen we te behouden.
Drie straten worden op dit ogenblik met meer verkeer belast dan ze volgens de verkeersgevoeligheidsindex aankunnen: de Mechelsesteenweg, de Molenstraat en het eerste, smalle stuk van de Kruisschanslei.
Het zijn vooral de twee ongewenste neveneffecten van ViVO die een dringende bijsturing noodzakelijk maken.
  1. Dat zijn in eerste instantie de vele signalen van middenstanders, waarvan er verschillende zeggen niet meer rendabel te zijn. Het kan niet de bedoeling zijn van een verkeersplan, dat het dorp aangenamer moet maken, om een groep handelaars in hun voortbestaan te treffen.
  2. In tweede instantie zijn er klachten van inwoners van het centrum van Kontich dat ze veelvuldig en ver moeten omrijden.
 
De belangrijkste maatregelen die aan de gemeenteraad worden voorgelegd, zijn:
  • Het verplaatsen van de knip in de Hofstraat naar de Ooststatiestraat. Automobilisten zullen beter en sneller zien dat doorgaand verkeer via de Ooststatiestraat door het centrum onmogelijk is. Deze ingreep maakt het mogelijk om enkele kleinere knips in aan de Varkensmarkt en de Volderij weg te halen. Het behoud van de (verplaatste) knip moet het doorgaande verkeer dwars door Kontich blijvend ontmoedigen.
  • De Drabstraat wordt terug opengesteld richting N171 en Pierstraat, maar blijft een fietsas. Het smalle deel van de Drabsraat wordt een fietsstraat. Door deze maatregel kunnen we de verkeersgevoeligheidsindex in Mechelsesteenweg, de Molenstraat en het smalle stuk van de Kruisschaslei respecteren, zonder dat deze van de Drabstraat wordt overschreden.
  • Meer bewegwijzering moet het doorgaande verkeer over de hoofdassen leiden, het winkelcentrum en de bijhorende parkings beter aangeven en ook weggebruikers vanuit het dorp maar de verschillende buurgemeenten te leiden.

 

De evaluatie van het VIVO-plan is hierbij afgerond. Mochten de voorgestelde oplossingen aan de huidige verkeerssituatie aanleiding geven tot nieuwe knelpunten, zal het bestuur bijkomende tellingen overwegen en bijpassende alternatieven bestuderen op basis van objectieve criteria. De bestuursmeerderheid zal blijvend prioritaire aandacht besteden aan het mobiliteitsthema.
Dorpslijst Sander bedankt alle inwoners voor hun begrip en geduld alsook voor alle opmerkingen en suggesties die we mochten ontvangen.