Programma verkiezingen 2018

Dorpslijst Sander zat de voorbije legislatuur mee aan het stuur van onze gemeente, maar het werk is nog niet gedaan.  Hieronder vindt u het programma terug waarmee we in 2018 naar de verkiezingen trokken. Dit kwam tot stand na overleg met verschillende Kontichse Adviesraden en werd goedgekeurd door de leden van Dorpslijst Sander. Dit programma zal in de komende 6 jaar voor ons als leidraad dienen voor de richting waar we als Dorpslijst met onze gemeente naartoe willen.

Omdat elke gemeente in de toekomst moet voldoen aan de ‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties koppelden wij ons programma reeds aan deze doelen. Kwestie van klaar te zijn voor de toekomst.

De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn de opvolgers van de millenniumdoelen.