Sander is

Dorpslijst Sander is een onafhankelijke lijst van bekwame, dorpsgebonden mensen die, los van nationale partijstructuren, Kontich-Waarloos willen veraangenamen.
Dat willen we doen in overleg met alle mensen, ook met jou! Wij noemen het ‘doordacht samen besturen’.

Sander is de samentrekking van Samen ANDERs. Deze twee woorden geven kernachtig onze reden van oprichting weer. En Sander vindt vorm in een onafhankelijke dorpslijst. Dorpslijst Sander wil samen mét de inwoners op een andere, nieuwe manier in Kontich de zaken aanpakken en bestaande problemen oplossen.

  • Dorpslijst Sander laat een frisse politieke wind waaien. Kontich had hier dringend nood aan. Als een gemeente te lang door dezelfde partijen en personen wordt bestuurd, ontstaan er automatismen en gewenningen. Een nieuw bestuur creëert nieuwe kansen en ideeën.
  • Dorpslijst Sander staat voor het concept ‘in overleg besturen’. De traditionele invulling van het begrip democratie is niet langer voldoende. Mensen leggen zich niet meer zomaar neer bij beslissingen genomen door verkozenen die hun beslissing niet kunnen motiveren. Burgers organiseren zich om hun standpunten te laten horen. Het politieke model op dorpsniveau is geëvolueerd.
  • Dorpslijst Sander is dorpsgebonden. De focus ligt op het welzijn van ons dorp. Wij hebben geen nationale thema’s of beleidslijnen waaraan wij ons moeten houden of naar richten. Wij kunnen ‘out of the box’ denken en dus ook handelen!
  • Dorpslijst Sander staat voor professionaliteit. Beslissingen nemen we op basis van feiten. Als de feiten niet gekend zijn, gaan we ze zoeken –desnoods extern. Hierbij zullen we indien we zelf onvoldoende kennis in huis hebben binnen en buiten Kontich op zoek gaan naar bekwame mensen om ons te adviseren.
  • Dorpslijst Sander wil binnen zes jaar de kiezer opnieuw recht in de ogen kunnen kijken. Daarom kiezen wij voor een oprecht beleid, dat gecontroleerd wordt door een interne audit. Daarnaast wil Dorpslijst Sander een deontologische code introduceren die door alle bekleders van een openbaar ambt onderschreven moet worden.
  • Dorpslijst Sander staat voor haalbare ideeën om Kontich te veraangenamen. Dit gaat van concrete ideeën over goedkoop wonen voor jongeren tot het stimuleren van een eigen Kontichse brouwerij. Kontich-Waarloos besturen mét en voor zijn inwoners!

Meer weten?

2 reacties

  1. Gegroet , wij zijn sinds 19 januari 2018 nieuwe bewoners in Kontich, meer bepaald in een nieuw appartement op de “Holle weg”. Ik ben een gezond nieuwsgierig iemand en heb in die zin alle categorieën hierboven gelezen. Het leest als een verslag waarin alles zowat perfect bestuurd wordt in Kontich, Ik heb verleden week echter een mail gestuurd naar “Schepen mr.Wim Annaert “ met de vraag of groenafval ophalen met een groencontainer in Kontich duurder is en heb helaas nog geen antwoord mogen ontvangen. Wij hopen dat toegankelijkheid naar het bestuur van vraag en antwoord deel uitmaakt van de drang naar een zo goed Kontich ‘s bestuur.

  2. Wij geven onszelf steeds een week om een goed antwoord te geven op de vragen die we krijgen en om indien nodig nog informatie bijeen te zoeken. We waren in ieder geval blij te lezen dat we u met het mailtje dat we u stuurden op 11 april vooruit hebben kunnen helpen. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren op info@dorpslijstsander.be

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *