Bestuursakkoord

Bestuursakkoord 2013-2018 voor de gemeente Kontich-Waarloos

“SAMEN DOORDACHT VERANDEREN”

 

N-VA-afdeling van Kontich-Waarloos en Dorpslijst Sander komen overeen een bestuursakkoord te sluiten voor het bestuur van de gemeente Kontich-Waarloos voor de periode 2013-2018.

De partijen verbinden zich ertoe om de gemeente coherent en collegiaal te besturen met als doel de gemeente aangenamer te maken, het overleg met de inwoners sterk te verbeteren en het bestuur verder te professionaliseren.

We zullen dit realiseren door een correcte dienstverlening, open interne en externe communicatie en een gelijke behandeling van personen.

We roepen op tot constructief overleg en samenwerking met alle gemeentelijke en ocmw-personeelsleden, alle bewoners, alle verenigingen en organisaties.

N-VA en Dorpslijst Sander nodigen alle Kontichse partijen en alle raadsleden uit om samen actief te werken aan de versterking van de lokale democratie.

De respectieve partijprogramma’s zullen als basis dienen voor het beleid van 2013 tot 2018. Dit zal, uiterlijk medio december 2012, resulteren in een beleidsplan voor 2013 en in de loop van het jaar 2013 in een uitgeschreven langetermijnvisie (beleids- en beheerscyclus 2014-2018). Dit beleidsplan zal door de betrokken partijen in consensus opgesteld worden.

 

Kontich, 14 oktober 2012.

Voor N-VA                          

Erik Jacobs

Voor Dorpslijst Sander

Stef Bossaerts

Meer lees je via deze link.

De leden van het college, met hun bevoegdheden, zijn:
 • Schepen Joost Fillet: Externe communicatie, ontwikkelingssamenwerking, participatie, lokale democratie, welzijn, kinderopvang en wonen.
 • Schepen Wim Annaert: Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en groenzorg.
 • Schepen Pieter Defoort: Financiën, informatica en sport.
 • Schepen Bart Seldeslachts: Onderwijs, patrimonium, erfgoed, lokale economie, land- en tuinbouw en toerisme.
 • Schepen Veerle Van Dyck: Personeelsbeleid, juridische zaken, Autonoom GemeenteBedrijf, interne communicatie, interne controle en cultuur.
 • Schepen Willem Wevers: Mobiliteit en verkeer, openbare werken, feestelijkheden en jeugd.
 • Burgemeester Erik Jacobs: Veiligheid en burgerzaken.
 • OCMW-voorzitter Mia Wauters.
De leden van de gemeenteraad zijn, per partij:
 • N-VA:
  Thomas Aerts, Pieter Defoort, Erik Jacobs, Peter Lambrechts, Anja Rens, Bart Seldeslachts, Marleen Van den Eynde (voorzitster), Griet Van Gaver, Mia Wauters en Willem Wevers.
 • Dorpslijst Sander:
  Wim Annaert, Greet Blommaert, Joost Fillet, Daphne Reinehr en Veerle Van Dyck.
 • CD&V:
  Luc Blommaerts, Erna Depauw, Jef Plasmans, Eric Van den Eynde, Eddy Verbist en Josée Vingerhoets.
 • Open VLD:
  Luc Abrams, Wim Claes, Annemie Kempenaers en Karel Van Elshocht.
 • Sp.a-pro:
  Jorn Verbeeck.
 • Vlaams Belang:
  Walter Claes en Marleen Van den Eynde.

 

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *