Protest tegen ViVo

Populisme ligt op de loer

Op de gemeenteraad vroegen de raadsleden Luc Blommaerts (CD&V), Wim Claes (Open VLD) en Jorn Verbeeck (SP-A) de onmiddellijk afschaffing van het ViVO-plan.

Dit bruuske voorstel verbaast ons aangezien de raadsleden zeer goed op de hoogte zijn van de evaluatiemethode en –timing. Het komt ons over dat ze enkel op een goed blaadje willen staan met de aanwezige tegenstanders tijdens de publieksvragen voorafgaand een aan de gemeenteraad. De raadsleden en zeker de ex-burgemeester weten zeer goed hoe dergelijke dossiers worden voorbereid om te komen tot een onderbouwde en gemotiveerde beslissing. Dit vraagt onvermijdelijk enige tijd.

Meerdere raadsleden en personen in het publiek vroegen uitdrukkelijk naar het standpunt van Dorpslijst Sander.

De woelige sfeer liet helaas geen sereen verloop van de vergadering toe. Pas later op de avond herstelde zich de rust en nam schepen Fillet dan ook het woord om het standunt toe te lichten:

“Dorpslijst Sander heeft de uitdrukkelijke wens om de verkeerssituatie in ons dorp te verbeteren.”

Samen met onze coalitiepartner N-VA, spraken we af om de problematiek op een wetenschappelijke wijze te benaderen. Daartoe werden metingen gedaan met camera’s, werden twee studiebureaus aangesteld en werd een plan uitgewerkt, dat na overleg met de middenstand werd aangepast.

Het studiebureau raadde ons aan te evalueren na 12 maanden als alle seizoenen geweest zijn.

Onze politieke meerderheid besloot echter om reeds na 6 maanden te evalueren om tijdig te kunnen bijsturen zo snel mogelijk duidelijkheid en zekerheid te creëren.

We benadrukken dat wij collegiaal besturen en dat het mobiliteitsdossier door de gehele meerderheid behartigd wordt onder leiding van de mobiliteitsschepen. Dorpslijst Sander drukt nogmaals haar waardering uit voor de wijze waarop schepen Willem Wevers zijn verantwoordelijkheid opneemt, in het bijzonder de volgehouden openheid en communcatie die hij hierover voert.

We willen het publiek bedanken dat bereid was om te blijven tijdens de gemeenteraadszitting om aandachtig en respectvol naar elkaar te luisteren. Dit is de enige wijze om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Wij verwijzen ook graag naar het waarom van bepaalde ingrepen!

Tenslotte herinneren wij u nu aan het volgende:

Kontichse politiek moét zich met verkeer inlaten

Verkeer is een belangrijk probleem in Kontich en bijgevolg een grote politieke opdracht voor iedereen die in onze gemeente aan politiek doet. Dat de oplossing moet gezocht worden bij het doorgaande verkeer, daarover bestaat een brede politieke consensus.

Het ViVO-plan wil echter niet enkel een alternatief bieden rond het dorp voor doorgaand verkeer.
Het plan wil ook het STOP principe toepassen, dat nota bene in 2001 voor het eerst werd voorgesteld door vijf Vlaamse parlementsleden van CD&V (waaronder Wivina Demeester en Ludwig Caluwé) middels een resolutie aan het Vlaams Parlement.
Ten derde wil het ViVO-plan een veilige fietsomgeving creëren voor de meer dan 3000 jongeren die elke ochtend naar een Kontichse school fietsen en ’s avonds terug per fiets vertrekken door ons dorp. Vandaar ook de benaming “Veilig in en Vlot Omheen”.

Het gemeentebestuur heeft nooit de bedoeling gehad of beweerd de files in Kontich te doen verdwijnen. Daarvoor zijn er eenvoudigweg te veel auto’s op de baan!
Wel trachten we met het ViVO-plan de files eerder buiten het dorpscentrum te leggen, dan pal in het centrum. Het mag duidelijk zijn dat dit doel nog niet is bereikt omdat de Molenstraat en Mechelsesteenweg nu meer filegevoelig zijn geworden. Hieraan en nog aan meerdere andere knelpunten willen we verhelpen. Dat is de bedoeling van de evaluatie.