Daphne Reinehr

Ik werk als jeugdwerker in Antwerpen. In Kontich organiseerde ik de Zomernachten in het gemeentepark, was ik groepsleiding van KSJ, 3 jaar gemeenteraadslid en nadien voorzitter van Dorpslijst Sander. Cultuur vind ik belangrijk en zelf doe ik aan improvisatietheater.

NIEMAND VERGETEN
“Mijn ervaring met thema’s als kinderarmoede, schooluitval, werkloosheid, interculturaliteit, diversiteit, discriminatie, gelijkheid, … wil ik inzetten voor het welzijns- en vrije tijdsbeleid van Kontich-Waarloos. Ook voor mensen die vaak vergeten worden.”