Marjan De Nayer

Al 60 jaar woon ik in Kontich, waarvan 35 jaar samen met mijn man, en al 27 jaar als moeder van 5.
Als arts in de preventieve jeugdgezondheidszorg op de consultatiebureaus van Kind en Gezin heb ik het geluk met heel veel gezinnen afkomstig van overal in de wereld een stukje weg af te leggen. Dit werk verruimt mijn blik als geboren en getogen Kontichnaar en leert me dat gelijkenissen tussen mensen veel groter zijn dan de verschillen, maar ook dat kansen van kinderen vanaf het begin van het leven zeer ongelijk zijn.
Ik vind het zelf fijn om mensen in mijn eigen buurt beter te kennen, daarom werk ik al jaren actief mee aan het straatfeest. Jarenlang was ik zelf mantelzorger en daardoor weet ik heel goed welke impact dit heeft op je leven van elke dag. Via een project voor mensen met een beperking in Nicaragua kwam ik ook in de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelinsamenwerking, die werkt aan gemeentelijke solidariteit met mensen in het Zuiden. Daarnaast hou ik van zingen. Ik ben lid van het koor Mjoezik: weeral een Kontichse vereniging die mensen positief bij elkaar brengt!

Ik wil me inzetten op de gebieden waar ik zelf het meest in thuis ben: welzijn en samenleven.
In Kontich bestaat al enorm veel vrijwillige solidariteit: dit kan de gemeente verder ondersteunen en helpen uitbouwen. Daarnaast vind ik het de plicht van de overheid, en zeker op gemeentelijk niveau, om iedereen met wat minder geluk in het leven te helpen om een waardig leven uit te bouwen voor zichzelf en zijn gezin.
Ik kies voor Sander wegens de integrale benadering van de accenten die ik zelf leg: solidariteit, duurzaamheid en groen. Een voorbeeld: Niet enkel het behoud van groen, maar het uitbreiden van groen in de dorpskern. Groen heel dichtbij doet mensen deugd, het bevordert ontmoeting en het is goed voor het welzijn van iedereen, ook voor inwoners die zich niet verder kunnen of willen verplaatsen.

Wat me meest aan het hart ligt, is solidariteit, verdraagzaamheid, duurzaamheid en zorg voor milieu en aangenaam vertoeven in openbare ruimte. Ik hoop dat hierrond constructief zal kunnen worden samengewerkt met andere partijen.