Marleen Van den Eynde

Dochter van “de Jacques”, drukker van de Kontichse Gazet. Enthousiaste ex-speelster van Kontich Basket. Van Kontich-centrum verhuisd naar Kontich-kazerne. Alleenstaande moeder met een 19-jarige zoon. Flatwatcher en bewoner van de sociale appartementen aan de voormalige kazerne, die met een fijne buurvrouw waakt over de leefbaarheid.

SAMENLEVEN MET RESPECT VOOR ELKAAR
“Als we ervoor kunnen zorgen dat buren en buurten praten en samen dingen doen, helpen we alle vooroordelen de wereld uit. Op naar een aangename gemeente!”