Philippe Hendrick

Dienstbaarheid is de rode draad door mijn leven. Na een loopbaan in de bank- en verzekeringsector, ben ik sinds mijn pensioen vrijwilliger bij enkele VZW’s zoals ATD Vierde Wereld en Adoptie Sri Lanka. In mijn jeugd was ik leider van jongerenvakantiekampen. Ik woon al 35 jaar samen met mijn vrouw Marcella in Kontich.

RESPECT VOOR MENS EN MILIEU
“Kernthema voor mij is “respect”: voor àlle mensen, voor milieu, voor waarden en normen, voor wetten en (verkeers)regels. Politiek wil ik me engageren vanuit een langetermijnvisie in het belang de lokale bevolking, los van klassieke nationale partijen. Onze dorpslijst staat voor inspraak, overleg, raadpleging en openheid.”