Rudy Van Hecke

Van bij het begin ben ik zeer actief in de dorpsraad, ben ik pleitbezorger voor de opwaardering van het kerkhof te Waarloos en actievoerder voor de Mooimakers Waarloos. Ik ben vertegenwoordiger en medewerker van Wereldwinkel Kontich en zit in de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN BEHALEN
Dorpslijst Sander is de beste promotor voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Ik wil aan iedereen in Kontich-Waarloos een eerlijke, waardige kans geven om deze doelen te kunnen bereiken.
Wie zijn leven doorgebracht heeft in Waarloos, moet er ook begraven, uitgestrooid of in een columbarium gezet kunnen worden. Of op zijn minst een mooie naamvermelding krijgen op een zichtbare plaats vlak bij de kerk.