Wim Annaert

Ik ben getrouwd met Marleen Goossens en heb vier volwassen kinderen. Ik ben bioloog, gewoon hoogleraar (KU Leuven), en onderzoeksleider van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) waar ik onderzoek doe naar de ziekte van Alzheimer. Daarnaast ben ik ook medeoprichter en conservator van Natuurpunt Oude Spoorweg en de afgelopen zes jaar met inzet schepen van Leefmilieu, Ruimtelijke Ontwikkeling en de Groendienst.

VOOR EEN DUURZAAM DORP MET NOG MEER NATUUR, BOS  EN RUIMTE VOOR WATER
“Mijn ambitie is van het buitengebied een meer beleefbare open ruimte te maken met meer robuuste natuur. De leefbaarheid van de wooncentra zelf kan enkel verhogen als we samen blijven ijveren voor de omslag van autogebruik naar fiets en openbaar vervoer. Dorpslijst Sander garandeert dat dit niet bij wilde dromen blijft: in één legislatuur kwam er bijna 17 ha NIEUWE natuur bij waarvan 6,5 ha NIEUW bos! En ruimte om 75 miljoen liter water te bufferen! Met Dorpslijst Sander wil ik dit nog eens overdoen!”