Mobiliteit

Mobiliteit is een knelpunt in Kontich. Het oude verkeersplan leidde meer auto’s door de smalle straten. Na een grondige analyse maakte we het Vivo-plan. “Veilig in, vlot omheen”. Onze keuze voor de veiligheid van fietsers en voetgangers viel niet bij iedereen in goede aarde ( lees hier ) . Vele inwoners, de middenstanders en de politieke oppositie protesteerden. Op korte tijd bracht het gemeentebestuur enkele correcties aan. De voornaamste ingrepen in de Ooststatiestraat en de Kruisschanslei bleven overeind.

Tegelijkertijd investeerde de gemeente Kontich in fietsvoorzieningen. Er kwamen nieuwe fietspaden in de Ooststatiestraat en de Keizershoek. Een ruime tunnel voor fietsers onder de expressweg is voorzien. De Lintsesteenweg werd eerst fietsstraat van Vlaanderen . We verwijderden gevaarlijke paaltjes, maakten handige doorsteekjes en stelden trage wegen terug open. Na al dat werk, blijven er nog vele verbeterpunten voor een veilig verkeer in Kontich.

Het was en is 1 van de 5 kernpunten ( lees hier )