Nieuwe mobiliteitsplan

Het schepencollege (N-VA, Sander) heeft een nieuw mobiliteitsplan klaar en stelde het gisteren voor aan zijn inwoners. Na een openbaar onderzoek dat start op 22 november en na goedkeuring van de gemeenteraad, is het plan uitvoerbaar. Hiernaast een overzicht van de belangrijkste initiatieven.
  • De gemeente blijf ijveren voor het aanleggen van de tramverbinding tussen Mortsel en de park & ride aan de E19.
  • Er moeten betere busverbindingen komen. Daarbij wordt er gestreefd voor een verdere uitbreiding van de sneldienst (lijn 191) richting Antwerpen en terug.
  • Er moet een volwaardige busverbinding komen voor de bewoners van de Pierstraat.
  • Er is de vaste wil om de frequentie van de treinverbindingen op te drijven: naast de stoptreinen van vandaag moeten er ook IR-treinen om het halfuur arriveren in het station van Kontich-Kazerne.
  • Het gemeentebestuur wil de omgeving van het spoorwegstation aanpakken door het aanleggen van een nieuwe parking en door de tunnel onder de spoorweg ook toegankelijk te maken voor mindervaliden en kinderwagens.
  • Het gemeentebestuur gaat maatregelen treffen tegen het vrachtverkeer in de woonwijken en alleen nog vrachtwagens toeaten met een laadvermogen van 5,5 of zelfs 3,5 ton.
  • Een rechtstreekse verbinding tussen de industriezone Satenrozen en de Expresweg is een van de strijdpunten de komende jaren.
  • Ook de uitbreiding van zone 30 in Kontich-Centrum, Kontich-Kazerne en Waarloos staat voorop.
Dit plan wordt nog aangevuld met ideeën uit het openbaar onderzoek en nadien aan de gemeenteraad voorgelegd. De uitvoering ervan zal de komende 5 tot 8 jaar in beslag nemen.