Verkavelingswoede

Kontich staat onder druk!

Onze voorgangers maakten van Kontich grootstedelijk gebied ( historisch kader ). Daardoor verhoogde de vraag naar bebouwing. Het Vlaams gewest, de provincie Antwerpen en vooral de grondeigenaars en bouwpromotoren willen meer gebouwen in Kontich. In die omstandigheden slaagde Wim Annaert, schepen voor ruimtelijke ordening, erin de nieuwste verkavelingen te beperken en te voorzien van delen groene ruimte en natuur. Uit de verkaveling Groeningen werd de helft van de bouwoppervlakte geschrapt.

Die maakt plaats voor 10 ha publiek groen tussen de nieuwe parkwijk, de Ritawijk en de tuinwijk.

Het was en is 1 van de 5 kernpunten ( lees hier )