Schepencollege presenteert…

Gemeente Kontich 2 december 2013

Schepencollege presenteert veelbelovend meerjarenplan aan de  gemeenteraad

In haar beleids- en beheerscyclus (BBC) formuleert het gemeentebestuur haar doelstellingen en budgetten om haar beleidsintenties waar te maken. De gemeente Kontich past de nieuwe BBC-methode de eerste maal toe en levert een heel positief en veelbelovend plan af voor haar inwoners.

De drie strategische doelen van het gemeentebestuur zijn

– Efficiënt, doordacht en onderbouwd besturen

– Het dorp veraangenamen

– Samen de gemeente maken

Deze strategische doelen vertaalden we in heel concrete acties, geïnspireerd door de inbreng van inwoners tijdens de uitgebreide luisterronde van het schepencollege in alle Kontichse wijken. Maar ook door de inbreng van de adviesraden en het deskundige advies van de gemeentediensten. Aan de acties werden concrete budgetten gekoppeld, hoewel er ook heel wat acties zijn die geen geld kosten.

Efficiënt, doordacht en onderbouwd besturen

Dankzij het intense werk van velen – politiekers en ambtenaren van gemeente én ocmw – gedurende het voorbij jaar, slaagt de gemeente Kontich erin een sluitend meerjarenplan tot 2019 voor te leggen, zonder personeel te ontslaan en zonder de belastingen te verhogen. Dit is in vele andere gemeenten wel een harde realiteit. De komende jaren wordt de organisatie van het Kontichse lokale bestuur versterkt en de gemeenteschuld afgebouwd met 25%

Met haar project Kontich 2017 of K17 moderniseert het gemeentebestuur haar administratie door meer integratie en samenwerking tussen de verschillende diensten op gang te brengen. Door betere interne samenwerking zal de Kontichse burger in de toekomst betere diensten van de gemeente mogen verwachten. Het organisatorische project gaat samen met een optimalisatie van het patrimonium waarbij het overtollige patrimonium van gemeente en OCMW wordt verkocht. Met de inkomsten uit de verkoop moderniseren we onder meer het gemeentehuis zodat dit klantvriendelijker en energiezuinig wordt.

Het dorp veraangenamen

Met 143 acties over 11 beleidsdomeinen zullen gemeente én OCMW ernstige inspanningen doen om het dorp aangenamer te maken. Daarbij hoort een ambitieus pakket van 21 miljoen euro investeringen, gespreid over 6 jaren.

Een heel belangrijk pakket gaat naar verbetering van de straten, pleinen en de mobiliteit. Een betere en veilige mobiliteit is wat de inwoners van Kontich en Waarloos verlangen van het gemeentebestuur.

De heraanleg van het Sint-Jansplein en de Edegemsesteenweg wordt een belangrijke stap in de opwaardering van het dorpscentrum. Met de heraanleg van de Koningin Astridlaan wordt een belangrijke verkeersader door de gemeente veiliger voor alle weggebruikers.

Belangrijke middelen zijn voorzien voor meer natuur in de gemeente. Na de bosaanplantingen dit jaar in Kontich Kazerne staan de komende jaren nog meer initiatieven op het programma: straatgroen en plantsoenen, het gemeentepark, Altenapark, het park achter de GASK en de langgerekte groene strook rond de oude spoorwegberm. We investeren in meer natuur waar alle inwoners van kunnen genieten.

Bovendien gaat de gemeente duurzamer werken, en zijn energiebesparende investeringen voorzien in het wagenpark, de sporthal en het zwembad. Er zal actief gewerkt worden aan betaalbare woongelegenheden in elke woonkern. En om de verkavelingsdruk in goede banen te leiden worden 4 nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt.

De veiligheid in Kontich en Waarloos wordt opgevoerd door de aankoop van een nieuwe ladderwagen voor de brandweer en door de uitbreiding van vijf naar acht wijkagenten.

Het Ocmw van Kontich behoudt haar beleid en zet één extra personeelslid in voor proactief en preventief werken met extra aandacht voor budgetbegeleiding. Vanaf 2015 voorziet het Ocmw twee bijkomende halftijdse medewerker omdat we weten dat de eerstelijns zorgverstrekking in de toekomst sterker bevraagd zal worden.

Samen de gemeente maken

Voor haar talrijke verenigingen en organisaties zal de gemeente grote inspanningen doen door de inrichting en openstelling van ’t Halfdiep, de nieuwe polyvalente zaal. Maar ook het landhuis van Altena krijgt een nieuw leven en naast de verbeteringswerken aan de sporthal en het zwembad worden extra mogelijkheden voor buitenrecreatie voorzien.

Tot slot voorzien de meerjarenplannen verschillende nieuwe projecten met partners, zoals rusthuizen, een sociaal restaurant, een cultuurcafé, sociale huisvesting en kinderopvang, zowel in Waarloos, in Kontich Kazerne als in Kontich Centrum.

Samenwerking is het sleutelwoord om deze plannen te doen slagen.

Samenwerking tussen ambtenaren en politici, maar ook tussen inwoners, bedrijven en organisaties. We roepen iedereen op om zich mee in te zetten voor Kontich en Waarloos.

Grote projecten:

 • Edegemsesteenweg
  1.000.000
 • Nieuwstraat/Schoolstraat
  400.000
 • Openbare Werken
  budget 600.000 per jaar 3.000.000
 • Verkeer/Mobiliteit
  200.000 per jaar 1.000.000
 • St-Jansplein
  800.000
 • Brandweerwagen
  750.000
 • Vaste investeringen
  750.000 per jaar 3.750.000
 • Renovatie Gemeentehuis
  3.000.000
 • Altena
  1.200.000
 • Sportcomplex
  400.000
 • Park Altena/GASK
  300.000

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *