Beleid kiest voor sterker lokaal bestuur

Geplaatst door

Naar aanleiding van het persbericht van CD&V Kontich, willen wij graag reageren. Zeker omdat het bericht een gebrek aan inspraak en participatie aanklaagt terwijl de betreffende informatie juist beschikbaar is omwille van het gevolgde participatietraject met de betrokken personeelsleden van zowel OCMW als gemeente.

Elk veranderingstraject vraagt inspanningen van iedereen die erbij betrokken is, kent weerstand en gevoelens van onzekerheid. Daarvoor hebben we als politiek verantwoordelijken alle begrip. Participatie van de betrokken medewerkers en informatie aan eenieder er rond, zijn noodzakelijke voorwaarden om tot een goed eindresultaat te komen. Het mag duidelijk zijn dat participatie niet hetzelfde is als gelijk krijgen, maar wel staat voor ‘actieve deelname’ die je samen moet realiseren. En samen betekent, iedereen wat “geven en nemen”.

In 2011 gaf het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur van Kontich de eerste aanzetten tot een samenwerking tussen beide besturen. Dit resulteerde in de samenwerkingsovereenkomst van mei 2011. Het traject loopt dus reeds meerdere jaren.

Het huidig bestuur nam in haar bestuursakkoord deze draad verder op en koos resoluut om op de ingeslagen weg verder te gaan en tot een concrete uitvoering ervan te komen. Samen met de topambtenaren van beide besturen werd het Project KONTICH 2017 (K17) opgestart. Dit project heeft als einddoel:

  • De (functionele) integratie van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW;
  • Een verregaande samenwerking van de andere (publieks)diensten;
  • Waarbij beide organisaties op één locatie gevestigd zijn;
  • De opstart van een echt Sociaal Huis met inbegrip van het Huis van het Kind.

Het idee om beide besturen op één locatie te huisvesten is onder meer geënt op de aanbeveling van het managementteam van het OCMW, en een gevolg van de actieve deelname van de betrokkenen. Ook tussen de twee managementteams werd al overlegd omtrent missie en visie van de lokale overheid.
De betrokken medewerkers werken samen in taakgroepen om zelf de vorm van hun toekomstige dienst uit te schrijven. Dit is een tweede concrete vertaling van het participatieprincipe.
Gemeente en OCMW-bestuur zullen de ingeslagen weg van de participatie verder blijven volgen en gaan graag in op de uitnodiging van het OCMW-personeel om verder in gesprek te treden.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *