Ligt u wakker van ons toekomstig energielandschap

Geplaatst door

In de kranten las men er niet van. Eén van de vragen met verregaande impact werd niet geduid. Ik begrijp dit wel ten dele. De ernst en diepgang is niet zo eenvoudig uit te leggen.

Daarom dit relaas:

Een lid van de oppositie deed een constructieve oproep aan het bestuur voor méér engagement van de gemeente Kontich tegenover onze netbeheerder. Er voltrekken zich immers veranderingen mét effecten op uw en mijn energiefactuur!

En geef toe, steeds meer burgers liggen wél wakker van die factuur.

Wel… ,  de gemeente Kontich, in monde van de volledige gemeenteraad, stelde een brief op. Deze nota bevatte 5 krachtige vragen!

3 belangrijke passages uit ons schrijven:

De gemeente Kontich vraagt aan de energie-intercommunale om Europese Klimaatdoelstellingen mee te realiseren en deze op te nemen in het maatschappelijke doel van de nieuwe gefuseerde entiteit.

De gemeente Kontich vraagt een nauwkeurige berekening en motivatie voor de geplande kapitaalverhoging.

Tenslotte vraagt de gemeente Kontich aan het management van de distributienetbeheerder om voorstellen te doen die de sterke stijging van de energiefactuur kunnen temperen.

We kregen op deze vragen een antwoord. Maar ik, als energiedeskundige, bleef toch nog op mijn honger zitten.

Neem nu het antwoord op die laatste vraag:
“Wij voorzien een steun aan de OCMW’s die langer openblijven in de vorm van een premie”.

Kan zo’n grote organisatie dan echt niets meer betekenen voor de burgers? Trouwens die “steun” valt dan weer onder de rubriek onkosten. Aangezien deze integraal via het distributietarief worden doorgerekend, kan je je de vraag stellen wat de winst dan is? Juist ja: een hoger distributietarief!

Hetzelfde mechanisme zit in de “openbare dienstverplichting“, opgelegd aan de netbeheerders. Zo moet de netbeheerder de klanten die door de commerciële leveranciers ( Eneco, Electrabel enz ) zijn gedropt, voorzien van energie via een budgetmeter. Hoe meer mensen hun factuur niet kunnen betalen, hoe meer meters er moeten worden gezet, wat een kost is. Maar gezien onkosten mogen worden verrekend…. stijgt de prijs en ja….. worden er meer klanten gedropt.
Kortom; Onze tussenkomst op de vorige fusievergadering werd ons niet in dank afgenomen, integendeel. Toch vinden wij het hartverwarmend en fijn om van een groeiend aantal gemeentes “steunbetuigingen en begrip” te krijgen. Met andere woorden, ze beginnen zich vragen te stellen! Zijn er oplossingen of alternatieven? Ja!

Slotsom: Tijdens de Kontichse gemeenteraad riep de oppositie ons op tot verdere stappen! Ok, ik wil dat in naam van de voltallige gemeente best wel doen. Maar hoe?

Ik kreeg de vraag van een inwoner om het eens allemaal rustig en vooral eenvoudig uit te leggen! Nu ja, eenvoudig is anders!

Lees eerst deze opinie. Ze zet de tering onmiddellijk naar de nering!

Enkele frappante passages met duiding:

De gemeenten zitten te krap bij kas om het geld zelf op tafel te leggen. En dus heeft het beleid ervoor gekozen om een buitenlandse investeerder aan te trekken, die winst kan maken op onze elektriciteit- en gasdistributie.

’t Straffe was dat vorig jaar IKA, de beleggingspoot van Eandis een dringende ( lees dwingende) geldophaling heeft gedaan met de belofte 5% dividend uit te keren. Dit geld was nodig om.. oa windmolens ( W4F ) te bouwen!

Het is wel een ietwat bizarre redenering. Investeringen in windenergie kan nog renderen omdat er hier nog die beruchte groene stroom certificaten ( GSC ) gelden. Die certificaten dienen om een gewaarborgd rendement te geven. Ik persoonlijk heb subsidies en certificaten nooit een visionair middel gevonden om dingen te financieren, maar bon.
Deze certificaten moeten de netbeheerders dan weer opkopen, maar mogen doorrekenen in hun distributietarief.

U ziet dat het verhaal zich herhaald. Een verplichting vanwege de overheid wordt een molensteen voor de modale burger! Zo betalen alle burgers nu beduidend meer via hun tarief om zo de beloofde rendementen aan de gemeenten te kunnen storten.

De distributiekost is ondertussen de grootste component geworden op uw energiefactuur. En op deze publieke dienstverlening wordt winst gemaakt. Winst waarop er sinds vorig jaar ook nog eens vennootschapsbelasting betaald moet worden. Een bijkomende kost die de intercommunales volledig doorrekenen naar de gebruikers.

Frappant dat deze doorrekening net als één van de redenen werd aangehaald op 1 september 2015 ( de dag dat wij in speciaal conclaaf te horen kregen wat er allemaal ging gebeuren ) om extra geld op te halen via de private investeerder! Dus vraagt men hier nu 2 keer geld vragen voor 1 reden?

Ook werden

 • het opschuiven van de pensioenleeftijd,
 • de investeringen in hernieuwbare energie,
 • de daarbij gepaarde verzwaringen van de infrastructuur,
 • het ombouwen van laag- naar hoogcalorisch aardgas,
 • het verwerven van het monopolie op warmtenetten,
 • het uitkopen van Electrabel

als redenen aangehaald. Dit allemaal op 1 infovergadering op 1 september. Aan ons, mandatarissen om dit dan even ‘snel’ uit te leggen om dan voor 1 december “ja” te stemmen. Welnu, de gemeente Kontich onthield zich! Wij vroegen om uitstel maar kregen dit niet.

Wij stelden de vraag voor een nauwkeurige berekening. Op de maandelijkse infovergaderingen durven cijfers wel eens schommelen van 30 tot 300 miljoen wat bijvoorbeeld het ombouwen van het gasnet betreft. Dus duidelijke ramingen vragen is toch niet te veel gevraagd, niet?

 te verwachten winst toch vijf à zes procent zal moeten bedragen. Anders zal de vis niet willen bijten.

Gezien de huidige toestand van de economische markten waarbij er zelfs met negatieve rentes wordt gerekend, is dit toch zeer lucratief te noemen! Of wordt dit dan weer via die certificaten geregeld?

Waarom worden alternatieve pistes voor de financiering van onze netwerken, zoals bijvoorbeeld de oprichting van een coöperatief fonds of de opening van een obligatielening waarop burgers kunnen intekenen, niet ernstig onderzocht?

Deze vraag werd door mij gesteld tijdens de bewuste 1-september vergadering. Ze werd niet weerhouden, omdat ze niet ‘volwassen’ genoeg vond. Dit wil zeggen dat men coöperaties gewoonweg te onvolwassen vind. Verder kiest men liever voor iemand met het grote geld en zou de boekhouding van enkele kleinere ( lees Vlaamse ) spelers het nodeloos ingewikkeld maken. Nu ja, als ik het kluwen van de IKA-aandelen bekijk, eenvoudig is anders. Dus ze hebben wel boekhoudkundige deskundigen aan boord van de Eandis-IKA trein. Vandaar dat de gemeente Kontich ook deze vraag herhaalt!!

Achter gesloten schermen voert Eandis gesprekken met derde partijen en legt daarvoor bijzonder weinig verantwoording af. Gemeentelijke mandatarissen missen vaak de nodige kennis om toezicht uit te oefenen.
Bovendien reikt de gemeentelijke visie zelden verder dan de interesse voor het jaarlijkse dividend, dat nodig is om de gemeentekas te spekken.

Wat mij een beetje schoffeert is die zinsnede ‘missen vaak de nodige kennis’. Ik spreek nu even enkel voor mezelf en vind wel dat als ik op 1 september al die redenen te horen krijg om het kapitaal te verhogen en ik via m’n graafwerk weet dat er op z’n minst 2 drogredenen in zitten, maar ik dit alles op 2 maand tijd moet via gemeenteraden en commissies rond krijgen, dan vind ik onze gezamenlijke brief vanuit de gemeente Kontich alvast een huzarenstukje. Daarom vroeg het aanwezige raadslid van de oppositie op de infoavond in Schilde uitstel. Uitstel dat dan weer niet kon, maar toch.. Kontich is mee!

Drie jaar resten me nog als mandataris van de gemeente Kontich. Daar waar ik in het begin nog op scepticisme mocht rekenen, ben ik nu tevreden met de hulp van enkele geëngageerde politici in onze gemeente. Mensen met ervaring, wijsheid en inzicht die, ondanks dat ze in de oppositie zetelen, mij in dit dossier voorthelpen!

Nog een kleine kanttekening wat die kennis betreft; als je deze kennis wel hebt, dan wordt je letterlijk en figuurlijk met de vinger gewezen of in de hoek gedrumd. Het wordt als vervelend ervaren als je met kennis van zaken gedurfde vragen stelt. Dus telkens ik om verantwoording vraag, word ik verweten te willen polariseren.

Toen ik opperde dat de gemeente Kontich méér stroom kan aanmaken dan dat het verbruikt, dankzij de tuinders en hun WKK’s, werd het even stil. Ik heb trouwens 2 jaar geleden de vraag gesteld over hoe de netbeheerder deze bronnen van energie actief en positief in het brown-out verhaal wou betrekken. Nochtans is het perfect mogelijk in een echt slim netwerk.

Overwegen de belangen van kapitaalkrachtige aandeelhouders die uit zijn op winst of die van burgers en gebruikers voor wie het net uiteindelijk is aangelegd?

Dit zijn fundamenteel strategische vragen die een politiek debat waard zijn. Zeker nu de bevoegdheid over de distributienettarieven overgeheveld wordt van het federale naar het Vlaamse niveau.

Ik tracht dit debat op gang te krijgen door constructieve voorstellen te lanceren.

 • Het zonnepaneeldelen is er zo eentje,
 • het peterschap over de openbare verlichting,
 • een gemeenschappelijk intelligent zonnepark.

Ik heb de kans gekregen om via mijn politiek mandaat opportuniteiten en intelligente oplossingen aan te reiken!

Denk maar aan

Mijn droom blijft het energiepark waarbij iedere burger zijn (virtuele) 10 KVA-terugdraaiende teller mag hebben. Iets wat Eandis ook terecht een mooi principe vindt.
Ik ook, als iederéén daarvan kan genieten.

Hoe bouwt men een duurzaam en eerlijk nieuw energielandschap?

Wij zochten en vonden een roadmap naar een duurzame oplossing voor een energievraagstuk waarbij iedere partij voordeel uit haalt, zonder onoverkomelijke investeringen!
“Wij” zijn de denktank Kontich Stroomt. Deze denktank is haast organisch ontstaan uit mijn vrees dat mijn ideeën zouden komen, maar ook gaan met het veranderen van het politiek gesternte. Vol verbazing en verwondering hoorde ik van deze volbloed energiedeskundigen dat mijn visie en missie wel eens konden verwezenlijkt.

Ons plan en onze mensen hebben alvast kiemen gelegd op diverse plaatsen. Wij mochten al menig enthousiasme ontwaren bij verschillende groeperingen en middenveldsorganisaties. Ik zag een plan groeien en ben er uitermate enthousiast over:

 • Burgers goedkopere stroom
 • Netbeheerders een stabieler netwerk
 • een slim netwerk voor Vlaanderen
 • Producenten een trouw klantenportfolio
 • Prosumenten een opwaardering én actieve rol
 • KMO’s een intelligente pricing
 • politici een kopzorg én belasting minder…

Waarom hebben wij dan nog niet zo veel concreet gedaan? Wel een goed lezer heeft hierop het antwoord kunnen assimileren! Maar ik werk rustig verder..

Marc Bellinkx
energiedeskundige dorpslijst Sander

 

3 reacties

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *