Adviesraden en politiek ontmoeten elkaar

Geplaatst door

Dorpslijst Sander feliciteert de adviesraden die gisteren gezamenlijk hun ambities voor de komende legislatuur aan alle politieke fracties toelichtten. Het wederzijds respect en de grote openheid ten aanzien van elkaar creëerde een constructieve, positieve sfeer die de Altena-kapel vulde. Alle adviesraden vragen om verder te mogen werken en willen dat de gemeente samen met hen ambitie toont voor Kontich en Waarloos. De gemeente wordt uitgedaagd om nieuwe plannen te maken en het avontuurlijke pad op te zoeken. Op geen enkel punt werd het huidige beleid tegengesproken, al zijn er nog leemtes in te vullen en mag op vele domeinen de lat hoger gelegd worden.

Een aantal wensen zijn al uitgevoerd of in volle voorbereiding, zoals de werkingsmiddelen voor wijkraden, het erfgoedproject 222 jaar paardenkoersen, de toegankelijkheid van de openbare gebouwen en het voeren van een ouderenbehoeftenonderzoek.

Wat ook opvalt is dat er meerdere raakpunten zijn tussen de wensen van de verschillende adviesraden. De wil tot samenwerking en participatie, de vraag naar infrastructuur voor cultuur en sportverenigingen, de renovatie en herbestemming van de Ploeg op het Sint-Jansplein, nog meer mogelijkheden om informatie te delen en rond adviezen en activiteiten te communiceren. Verder keerden ook de vragen naar meer verkeersveiligheid voor jonge fietsers op weg naar hun school of sportclub, de wens voor betere comfortabele voetpaden,  de roep om meer aandacht voor wie ouder wordt of minder mobiel is, meermaals terug.

Los van alle concrete voorstellen, viel het ons op hoe het algemeen belang voorop wordt gesteld met grote zorg voor de zwaksten. Het perspectief was bij momenten zelfs internationaal: De duurzaamheidsdoelstellingen van de verenigde naties bieden een kapstok voor vele lokale acties.

Naast onze waardering voor de geleverd input, willen we ook onze collega’s politici bedanken dat ze ingingen op de uitnodiging om kennis te nemen van de gebundelde adviezen.

Veerle Van Dyck, lijsttrekker voor Dorpslijst Sander:

Gisteren konden we samen nog eens vaststellen hoeveel mooie kansen er nog zijn voor ons dorp en de mensen die er wonen. Het moet een aanmoediging zijn voor ons werk en een uitdaging om de beste krachten te verenigen om de talrijke dromen en wensen tot concrete plannen te smeden.”

Dorpslijst Sander kijkt uit naar een boeiende bestuursperiode 2018 – 2024.

Het radiointerview:

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *