Kontich, troebele parel van de Antwerpse Zuidrand

Geplaatst door

Over de noodzaak van een intern controlesysteem

Elke gemeente heeft een aantal taken en bevoegdheden die gevoelig zijn voor misbruik: het verlenen van vergunningen, de controle op vergunningen, de toekenning van subsidies, het aankoopbeleid, het innen van belastingen, het bijhouden van persoonlijke gegevens, enzovoort.

In de gemeente Kontich loopt er wel eens wat fout op dat vlak. We hebben het dan over verstrooidheden, vergetelheden, onvolkomenheden, kleine onnadenkendheden, toevallige onnauwkeurigheden, onbedoelde nalatigheden, kortom allerlei menselijkheden met een hoge oeps-factor, die een dossier een heel andere kant kunnen uitsturen.

Zo was er een tijd terug een zaak van subsidiefraude door de gemeente Kontich zelf. In het begin van de jaren ’70 kreeg onze gemeente een bedrag van 1.000.000 frank subsidie toegezegd voor de aanleg van een park achter de tekenschool. De subsidies werden wel ontvangen maar de tegenprestatie werd nooit geleverd. Toen de gemeente aanstalten maakte om deze terreinen te verkavelen, kon de oppositie dit met het subsidiedossier in de hand alsnog voorkomen. Vandaag schrijft een partij deze verkaveling nog steeds in haar programma.

Tijdens de huidige bestuursperiode bracht de oppositie een zaak van schriftvervalsing in een verkavelingsdossier aan het licht, met vervalste handtekeningen en misbruik van de gemeentestempels. Je kan stellen dat de gemeente, de burgemeester en de secretaris het slachtoffer waren van deze misdaad. Problematisch is echter dat de gemeentestempels misbruikt konden worden en dat, zonder de oppositie, deze vervalsing misschien nooit was opgemerkt.

En zo zijn er nog voorbeelden. Zo besliste de gemeenteraad tijdens de huidige legislatuur geen laptops voor de schepenen aan te kopen. Nadien bleek echter dat de schepenen er wel allemaal één hadden gekregen, betaald door de gemeente. Dan kan je toch alleen maar tot de conclusie komen dat er iets grondig scheef zit.

Om onregelmatigheden van deze aard te voorkomen is een intern controlesysteem onontbeerlijk. Iedere gemeente moet zo’n intern controlesysteem opzetten. Dat is bij decreet verplicht. Artikel 99 van het gemeentedecreet stelt onomwonden dat de gemeenten moeten instaan voor de interne controle van hun activiteiten, onder meer om een redelijke zekerheid te verschaffen over de efficiënte werking van het gemeentebestuur en om eventuele fraude te voorkomen.

In de gemeente Kontich valt Artikel 99 van het gemeentedecreet blijkbaar in dovemansoren. Ondanks de ernst van de hierboven aangehaalde feiten weigert het Kontichse gemeentebestuur tot op vandaag een intern controlesysteem in te voeren. De vraag is waarom. Zou het, om elk misbruik te voorkomen, niet beter zijn de deur te sluiten?

‘De bescherming van iets moet worden toevertrouwd aan degene die de minste behoefte heeft om dat ten eigen nutte aan te wenden’ (Niccolo Machiavelli, filosoof en politiek adviseur). Dorpslijst Sander neemt deze uitspraak als leidraad. Transparant bestuur is één van de vijf hoofdthema’s van ons verkiezingsprogramma. En daarom wil Dorpslijst Sander het interne controlesysteem onmiddellijk invoeren, vanaf de eerste dag van de nieuwe legislatuur.

 

 

Eén reactie

  1. Dit standpunt kan ik wel erg smaken. Ik zou het bovendien waarderen dat de mensen die een loketfunctie hebben, onderworpen worden aan een grondige evaluatie : slagen zij erin om de bewoners efficiënt en vriendelijk te helpen? Het meest extreme dat ik al heb meegemaakt in het gemeentehuis is een persoon die aan het kaarten is op de computer terwijl ik sta te wachten aan het loket.
    Er is trouwens ook nog sprake van andere fraude, nl prikklok-fraude : medewerkers die komen prikken, maar dan vervolgens toch hun kinderen naar de school brengen; of mensen die ’s ochtends zeer vroeg komen (wat toegestaan is), maar die dan hun tijd gebruiken om de gazet te lezen. Ik ben niet iemand die er een sport van maakt om ambtenaren aan de schandpaal te nagelen, maar deze gevallen noem ik hemeltergend. In feite moet de secretaris daar kordaat optreden. We leven niet onder Stalin, maar als je komt werken, is het om te werken.
    Dus gelieve deze audit uit te breiden tot een personeelsaudit. Zit iedereen op zijn plek, heeft iedereen de nodige competenties en de nodige motivatie, een werklastmeting per dienst, … Ik heb weet van zo’n audit in Brasschaat en dat is naar verluidt een zeer goede zaak geweest.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *