Relaas van een toehoorder: Gemeenteraad

Geplaatst door

Zo,

De eerste echte gemeenteraad zit er half op. Van de 16 te bespreken beleidsnota’s zijn er 10 de revue mogen passeren. De pers was gul in het nemen van foto’s, zelfs de voltallige tribune werd olijk gekiekt. Toch een leuk presentje voor zij die zich de moeite troosten om in die (te) kleine raadszaal te komen post vatten. Het lijvige document ( 45 pagina’s ) was dan ook niet iets om luchtig over te gaan en werd door menig vraag en repliek tot op de letter nagevlooid. Sommigen hadden het haast filibusterend over de cijfer na de komma en meende het terecht met een lesje demografie te mogen doorspekken.

Wat echter opviel was dat het halfuurtje “vragen staat u vrij” maar mager werd bijgewoond door de raadsleden. Nochtans krijgen zij meer dan de helft van de zaal toebedeeld en is het karig tribunetje  nauwelijks 40 stoelen rijk, de representatie van het open beleid van de voorbije jaren? Verdient een gemeente van iets meer dan 20 000 inwoners niet beter?
Onze partij vindt het opportuun de gemeenteraad te laten aansluiten op dat halfuurtje, zodat in de meeste gevallen, als de politiek zijn werk goed doet er nooit te veel vragen zullen zijn! Een win-win situatie als het ware.

Terug naar de orde van de dag.

Als je je baseert op wat ze in de gazetten schreven, leek het haast dat de oppositie maar 2 man sterk was. Er werden nochtans van heel wat leden pertinente vragen en terechte opmerkingen gesteld. Deze werden wel in hoofdzaak maar door 1 persoon beantwoord, maar zoals een lid al verwoorde is dat misschien wel het voordeel van de politieke maagdelijkheid van de rest van het bestuur. Het werd haast amusant als er artikels van meer dan 5 jaar oud werden opgedisseld om een karaktermoord voor te bereiden of toch op z’n minst de schuld van jassendraaierij te kunnen aansmeren. Of wat dacht je van het feit dat ze in de tekst een taalfout hadden gevonden, alsof dat de kern van de zaak moest worden om de geloofwaardigheid van de nota in twijfel te trekken.

Nog straffer werd het als je dan diverse keren hoorde: “Ik lees hier wat ik ook lees op de nationale site van uw partij.” Hm, mogen wij dan veronderstellen dat de partijen die decennia lang Kontich bestuurden geen enkel nationaal punt hebben overgenomen? Dat is dan bewonderenswaardig.

Als je dan als punt van kritiek dit wil au serieux nemen dan weten ze niet dat één van de strafste punten van dat nationale programma niet in dat van onze bevallige gemeente staat! Dorpslijst Sander vermoedt dat niemand van de oppositie het ontdekken zal. Dit om maar aan te geven hoe een tekst toch diverse interpretaties hebben kan. Het is nu net de bedoeling van een gemeenteraad, daar raad in te geven over hoe wij ( allen dus ) de regels woorden op dezelfde manier lezen.

Wat Dorpslijst Sander jammer vindt en wat wij nog graag extra in de krant zagen, was:

  • Voor het eerst is er een daadwerkelijk lijvig document van meer dan 40 bladzijden waarin iedereen van de ploeg zichzelf maximaal kan vinden. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad.
  • Waarom werd er niet vermeld dat in plaats van het verdwijnen van de zwarte vlaggen er een meettoestel van de HEKLA aan de lantaarnpaal hing. Meten is weten, maar doen is nog wat anders. Het nieuwe bestuur deed dus iets onmiddellijk na hun inauguratie.

 

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *