Vuilzakken

Geplaatst door

In de het blaadje van ACW Kontich “de Ketting” lazen we het hoofdartikel over de verhoogde prijs van een huisvuilzak.

Vooreerst moet ik redacteur Peter Vanhooren danken om ons standpunt te vragen en dit correct in het artikel op te nemen. Ik neem aan dat hij hetzelfde deed ten aanzien van Jef Plasmans. En die deed me toch weer even schrikken.

 

Jef Plasmans is de ex-schepen van financiën, maar het onderscheid tussen een belasting en een retributie is hij dit keer blijkbaar vergeten.

Het klopt dat de huidige bestuursmeerderheid de gemeentebelastingen niet zal verhogen. Maar de prijs van een huisvuilzak is geen belasting, het is een retributie: de gebruiker koopt een dienst van de gemeente en betaalt daarvoor de gestelde prijs. Aan een belasting kan de inwoner niet ontsnappen, aan een retributie wel. De toegangsprijs tot het zwembad, is ook zo’n retributie. Wie niet gaat zwemmen, hoeft ook geen toegang te betalen. Net zo met restafvalzakken: cijfers tonen duidelijk aan dat er nog teveel fracties in verdwijnen die er niet thuishoren. Dus wie echt werk maakt om groenafval te sorteren, en om verpakkingsafval te minderen, kan aardig wat besparen in de aankoop van restafvalzakken en zo zelf mee beslissen welke prijs men betaalt.

Bovendien geeft Plasmans een onvolledig overzicht van de afvalkost in de omliggende gemeente. Zo vermeldt hij wel Mortsel (met een lagere kostprijs) en niet Boechout (met dezelfde kostprijs als Kontich). In Lint is het zelfs iets hoger dan in Kontich. Onze buurgemeente Duffel wordt ook strategisch niet vermeld. Daar kost de ophaling van 1kg restafval 22 eurocent. Verrekend naar 15 kg in één Kontichse huisvuilzak, komt dat neer op 3,30 euro per zak! In heel het werkgebied van de intercommunale Ivarem (van Bornem, over Mechelen en Duffel tot Lier en Berlaar) betalen de inwoners vanaf 2014 een vaste restafvalbijdrage van 54 euro per jaar.

Jef Plasmans gooit er nòg een bewering bovenop, namelijk dat de gemeenterekening werd afgesloten met een overschot van 3,3 miljoen. Correctie: dit is het gecumuleerde overschot van alle voorbije jaren. Sommige jaren eindigen met een tekort, andere met een overschot. Als je die allemaal optelt, kom je inderdaad aan een gecumuleerd overschot van 3,3 miljoen.

Helemaal uit de bocht gaat Plasmans als hij gratuite beschuldigingen uit en beweert dat mensen afvalzakken zouden opgekocht hebben en hun voorkennis zouden hebben misbruikt. Deze beschuldigingen slaan nergens op. Dit is werkelijk laster. Het is onbetamelijk dat Plasmans dit blijft beweren en herhalen. Trouwens, de verhoging van huisvuilzakken is een week vroeger toegelicht op de betreffende gemeenteraadscommissie: alle politieke fracties waren op de hoogte en iedereen had dezelfde ‘voorkennis’.

Ik zou toch aan de redactie van de Ketting willen vragen om voldoende kritisch te blijven, ook ten aanzien van de beweringen van hun vooraanstaand lid Jef Plasmans. Plasmans is goed geïnformeerd, maar filtert cijfergegevens en vermeldt enkel die zaken die zijn stellingname ondersteunt; hierdoor gedraagt hij zich allesbehalve objectief.

Een streven naar objectiviteit is in ieders belang, ook dat van ACW en dat van Jef Plasmans.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *