Een verontruste burger vraagt ons standpunt tegenover racistische uitspraken van BDW

Geplaatst door

Onze dorpslijst Sander wijst elke vorm van racisme expliciet af. De uitspraken van BDW vallen zuur en roepen om tegenspraak en verzet. Ik ben dan ook heel blij met de vele afkeurende commentaren van de kopstukken van bijna alle andere partijen.

Het lokaal bestuur is in ons geval heel verschillend van het nationale bestuur: er is in Kontich niet de minste indicatie geweest in de afgelopen 2,5j dat er enige vorm van racisme of discriminatie in de besluitvorming tot heden.

Bij de coalitiebesprekingen was het rechtse N-VA profiel en hun wij-zij retoriek een tegenindicator om een coalitieovereenkomst aan te gaan. Toch hebben we de sprong gewaagd. Daarvoor hadden we vele goede redenen.

Persoonlijke kwaliteiten;
de kans op een beter bestuur voor Kontich;
de kans om enkele vastgelopen dossiers te deblokkeren;
de kans op verjonging en vernieuwing.

Meer positieve dan negatieve punten dus! Onze vrees hebben we ingedekt. Zo stond er in het basisakkoord dat we in de verkiezingsnacht sloten onder meer ‘de gelijke behandeling van personen.

Vandaag zijn we twee jaar en drie maanden aan het besturen en er is op vlak van mensenrechten en non-discriminatie nog geen scheve schaats gereden. In het tegendeel: in de nieuwe teksten over personeelsbeleid staat nu uitdrukkelijk ‘gelijke behandeling van personen zonder onderscheid’ zowel inzake leidinggeven (intern) als dienstverlening (extern).

Ook in andere nieuwe beleidsteksten zijn dergelijke non-discriminatie-eisen opgenomen. Voorbeeld : “Kinderclub KOKON wil alle kinderen opvangen en discrimineert niemand op basis van cultuur, afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.”

Als schepen van welzijn bewaak ik uitdrukkelijk deze materie.

Bovendien gaat ons bestuur actief op zoek naar doelgroepen die extra zorg vanwege het lokale bestuur nodig hebben. Op dit ogenblik zijn vier doelgroepen gedefinieerd: kinderen en jongeren, ouderen, mensen met een beperking en mensen met financiële en materiele noden. In het nieuwe organogram zal een personeelslid vrijgemaakt worden om actief de doelgroepwerking te coördineren.

Ik wil het probleem dat je stelt zeker niet afwimpelen, Christophe. Maar we concentreren ons op de lokale politiek en ik vermijd liever de discussie met N-VA Kontich over andere beleidsniveau’s.

De schepenen, raadsleden en de leden van dorslijst Sander voelen zich sterk genoeg om het lokale beleid te sturen op de thema’s die wij belangrijk vinden.

Vriendelijke groeten,

Joost Fillet, schepen

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *