Sociaal wonen in Kontich

Geplaatst door

S.p-a geeft een kritische nieuwsbrief uit. Een aantal punten vullen we graag aan. In haar artikel over sociaal wonen schrijft Eliane De Boeck :

“De stilte van het gemeentebestuur is op dit terrein helaas oorverdovend”.

Ze noemt twee grote bouwprojecten waar geen sociale last werd toegepast toen de vergunning werd afgeleverd door het vorige bestuur. Ze noemt ook een kleiner project waarvoor wij een vergunning gaven. Helaas was dat project te klein om sociale last op te leggen.


Sinds 2009 kwamen er in Kontich meer dan 40 sociale woongelegenheden bij, hoofdzakelijk dankzij de inspanningen van het sociaal verhuurkantoor, waarvan we de capaciteit opdreven door extra aanwervingen. Een mogelijkheid in Kontich Kazerne werd door de huisvestingsmaatschappij ruimtelijk onderzocht, maar hiertegen kwam fel protest vanuit verschillende geledingen. Volledig in lijn met het pleidooi van Jorn Verbeeck in zijn artikel ‘Glazen huis of betonnen huis’ werd daarmee rekening gehouden.

We onderzoeken nu meerdere alternatieven.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *