Sander duidt de verhuis van de politiepost.

Geplaatst door

tegen verhuis politieNaar aanleiding van de renovatie van het gemeentehuis heeft de gemeente Kontich aan politiezone Hekla gevraagd hoeveel ruimte zij in de toekomst wensen te gebruiken. Het antwoord van de politie is heel duidelijk. Zij wensen één loket, bemand door een volwaardige agent (dus geen burgerpersoneel, wat ook bestaat bij de politie). Dit strookt met de politieke visie, nl. een grote bereikbaarheid van de politie gecombineerd met onze doelstelling efficiënt besturen.

De lokale posten dateren uit de tijd van de politiehervorming (octopus akkoord; fusie van rijkswacht en politie). De toenmalige burgemeesters wilden nog hun eigen lokale corps houden in weerwil van de fusie.
Vandaag heeft het geen enkele zin om nog aparte lokalen, met oa kleedkamers en afzonderlijke douches voor mannen én vrouwen in elke gemeente aan te houden. De logistiek kan beter gebundeld worden. Op dit ogenblik bestudeert de politie nog enkele mogelijkheden: ofwel alle logistiek naar het Hekla hoofdgebouw aan de Prins Boudewijnlaan; ofwel een vooruitgeschoven post voor Lint, Hove en Kontich op de ‘Romeo-site’ (d.i. de oude rijkswachtkazerne op de hoek Duffelsesteenweg-Kon Astridlaan).

Het politioneel veldwerk moet versterkt worden. Vandaar dat slechts één agent de balie in het gemeentehuis zal bemannen; de anderen zullen zich op straat begeven. De nieuwe politiecombi’s zullen met buroticasoftware uitgerust zijn. Een agent zal onmiddellijk zijn procesverbaal ter plaats kunnen schrijven en verwerken. Nu is dat helaas niet zo. Noties gebeuren ter plaatse, maar om het uit te tikken, moet de agent naar zijn bureel.

Het argument van Luc Blommaerts in het krantenartikel dat interventies veel snelle van ter plaatse kunnen gebeuren, klinkt goed maar raakt kant noch wal. ‘Zonale Permanentie en Interventie’ is een aparte eenheid die sowieso vanuit het hoofdgebouw aan de P Boudewijnlaan opereert.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *