Verhuis Hekla

Geplaatst door

Met hun toegevoegd agendapunt “Sluiting wijkkantoor politie” insinueren raadsleden Luc Blommaerts (CD&V), Wim Claes (Open VLD) en  Jorn Verbeeck (SP-A) dat de politie uit Kontich zou verdwijnen. Dat is hoegenaamd niet het geval.

Recent werden de openingsuren van de Kontichse politiepost afgestemd op deze van de gemeentediensten. Zo heeft Kontich, na het hoofdcommissariaat dat permanent bereikbaar is, de ruimste openingsuren van de Hekla politiezone. De openingsuren van het onthaal is maar één onderdeel van de dienstverlening aan onze inwoners. De wijkinspecteurs zullen meer in de wijk aanwezig zijn om zo de leuze “meer blauw op straat” waar te maken, wat ten goede komt van de inwoners. Deze beslissing  heeft een democratisch proces gekend; na een collegiale beslissing van het politiecollege, werd de goedkeuring gegeven door de politieraad van 17 juni 2015.

Tijdens en na de renovatie van het gemeentehuis zal een politie-inspecteur het politieloket te Kontich bemannen. De inwoners zullen er onverminderd met hun vragen terecht kunnen.

Het gemeentebestuur van Kontich ondersteunt de plannen van het Hekla-politiecollege voor de digitalisering, flexibel werken en meer blauw op straat.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *