Beschamende gender-ongelijkheid in Kontichse gemeenteraad.

Geplaatst door

Sinds dit jaar is nog amper een kwart van de Kontichse gemeenteraadsleden een vrouw. In heel de oppositie zetelt nog slechts één vrouw. CD&V, Open VLD en SP.A vaardigen geen enkele vrouw af in de raad. De vrouwelijke raadsleden Annemie Kempenaars (open VLD), Erna Depauw en Josée Vingerhoets (CD&V) werden elk door een man vervangen. Zo blijven slechts 7 vrouwen zetelen in de Kontichse gemeenteraad op een totaal van 27 gemeenteraadsleden.

Dorpslijst Sander is heel verontwaardigd over deze situatie. Deze man/vrouw-ongelijkheid is werkelijk niet meer van deze tijd. Er wonen evenveel mannen als vrouwen in Kontich. Het zou dan ook niet meer dan normaal zijn dat er evenveel vrouwen als mannen in de gemeenteraad zetelen. In de praktijk is dat niet zo. Tussen de partijen zijn grote verschillen.

Voor de situatie van Open VLD kunnen we nog begrip opbrengen. De kiezer heeft beslist dat de vijf eerste opvolgers op hun lijst enkel mannen zijn. Mogelijks ligt dat aan hun verkiezingslijst waarop slechts twee vrouwen voorkwamen op de eerste zeven plaatsen.

Bij CD&V is de genderongelijkheid nog schrijnender. Het ontslag van Erna en Josée uit de gemeenteraad zou passen in een verjongingsoefening, maar de ouderdomsdeken (een man met 45 jaar dienst) blijft wel zitten. Van Erna weten we dat ze zelf geen vragende partij was om terug te treden. De eerste opvolger van CD&V is eveneens een dame. Maar zij kwam niet aan bod om in de opvolging te voorzien…
Verjonging is voor CD&V veel belangrijker dan vrouwvriendelijkheid of gendergelijkheid.

Blijkbaar hebben ze hierin geen middenweg gezocht. Ook bij de lijstsamenstelling in 2012 nam CD&V eigenaardige gender-beslissingen. Ze passen het ritssysteem toe (afwisselend mannen en vrouwen). Maar twee dames op de lijst werkten voor de gemeente of het ocmw. Het is niet toegelaten voor personeel om in de gemeenteraad te zetelen. CD&V wist dus reeds bij de lijstsamenstelling dat twee vrouwelijke kandidaten geen kans maakten om te zetelen. Haar personele keuzes maakt CD&V volledig autonoom, zonder dat ze met externe factoren rekening moeten houden. Deze genderongelijkheid is een flagrante ontkenning van de eigen waarden

5 reacties

 1. Sp.a heeft meer gendergelijkheid dan Sander. 50% we hopen dat Sander dan ook de ambitie heeft nog voor 2018 aan dat getal te komen en bvb een schepenwissel overweegt?

  Een partij wiens naam SANDER we maar even over het hoofd zien als genderneutraal?? neemt een loopje met de waarheid.

  sp.a Kontich-Waarloos heeft 2 mandatarissen,
  1 vrouw (Eliane De Boeck OCMW raadslid) en 1 man (Jorn Verbeeck) gemeenteraadslid. Dat is 50%. Perfect genderneutraal en zo willen we het graag houden ook als we meer mandaten zouden krijgen.

  Moest u snel willen scoren, graag met kennis aub. De socialistische beweging heeft in Kontich sinds jaar en dag een vrouwenvereniging. Wie naar onze nieuwjaarsreceptie kwam kreeg een gratis boek over de geschiedenis van het socialisme in Kontich en de emanciperende rol die de socialistische (vrouwen-)beweging speelde hierin.

  We hoopten dat Sander hier misschien een voorbeeld aan kon nemen. Maar goedkoop scoren is blijkbaar belangrijker?

  ViVA SVV is nog steeds zeer actief is in de cultuurraad, in het Volkshuis werden jarenlang naaiateliers en knutselhoekjes georganiseerd en de vrouwen van ViVa SVV gaan regelmatig naar het asielcentrum van Lint om de vrouwen aldaar een nuttige tijdsbesteding te gunnen en samen te knutselen. http://www.gastvrijegemeente.be/initiatieven/crea-activiteiten-het-asielcentrum

  Altijd welkom het beter te doen! Graag een bericht met uw verwezelijkingen op dat vlak.
  Zien we geen bericht…noemen dit artikel populisme…spijtig genoeg.
  Laten we samen gaan voor gendergelijkheid en het spel oppositie en meerderheid overstijgen aub.

  Vrouwen die aan politiek willen doen, willen we altijd steunen bij welke partij ook, dus ook bij SANDER. Dit is zo’n belangrijk thema voor ons dat we graag hierbij de vrouwen van SANDER (en andere partijen) oproepen dat ze zich maar niet laten doen. Hun inbreng wordt zowel kwantitatief maar vooral kwalitatief gewaardeerd door sp.a Kontich-Waarloos.

 2. Met betrekking tot de verwezenlijkingen inzake gastvrije gemeente:
  Kontich neemt haar volle verantwoordelijkheid op inzake gastvrije gemeente. De vluchtelingenproblematiek nemen we ter harte met een capaciteit van 40 opvangplaatsen waarvoor niet alleen de wettelijke zorgen worden voorzien, maar ook de bijhorende maatschappelijke begeleiding van gezinnen en personen. Tot ons groot genoegen zijn er ruim 25 Kontichnaars die zich als vrijwilliger hebben aangemeld om zich hiervoor mee in te zetten. Met de aanwerving van een nieuwe vrijwilligerscoördinator voor de welzijnsdiensten, willen we alle vrijwillige krachten (mannen én vrouwen) nog beter ondersteunen en begeleiden.

  Met betrekking tot populisme:
  Verontwaardiging over manifeste gender-ongelijkheid is geen populisme. Dorpslijst Sander doet grote inspanningen voor een gelijke vertegenwoordiging van mannen én vrouwen in onze lokale democratische organen. Als andere partijen in onze gemeente de man-vrouwgelijkheid flagrant negeren, is dit volgens ons laakbaar. Onder andere in de context van de vluchtelingenproblematiek wordt graag en snel verwezen naar de ‘westerse waarden’ of de ‘waarden van de verlichting’, waaronder het gelijkheidsbeginsel. Het is dan ook zaak om die basishouding zichtbaar te maken in onze democratische structuren.

 3. Beste Marc.
  U heeft als persoon gelijk maar als partij heeft Sander andere partijen over diversiteit en gendergelijkheid geen lessen te geven zonder eerst de eigen boekhouding in orde te maken.
  Wat diversiteit betreft is Sp.a Kontich-Waarloos de enige partij die een allochtoon gemeenteraadslid had. Waar blijft hier de verontwaardiging over, of nog beter…het goede voorbeeld door Sander? Sp.a schuift ook gendergelijkheid steeds echt naar voren in plaats van anderen ermee te beschuldigen. Zo is er dus de eigen vrouwenorganisatie VIVA SVV die gesteund wordt door de partij sp.a. Daar zijn we fier op. Het zijn deze dappere vrouwen die lang voor de asielcrisis en lang voor de gemeente naar het asielcentrum van Lint trokken. Gewoon om vrouwen te helpen. Niet om te scoren.

  Sander als partij heeft trouwens 1 vrouwelijke schepen op 3 mandaten in de gemeenteraad en heeft een mannelijke voorzitter dacht ik. Dat is 25% of 1 op 4 belangrijke mandaten van Sander.

  Als gendergelijkheid voor Sander zo een issue is; kan sp.a Sander geruststellen.
  Sp.a heeft een mannelijk OCMW raadlid laten opvolgen door een vrouwelijk OCMW raadslid, en er is een sterke vrouwelijke voorzitter. Dat zijn 2 sterke vrouwen op onze 3 belangrijkste mandaten. 66% versus 25%.

  De waarheid heeft zijn rechten. Indien het niet populisme is…Dan toch een beetje hypocriet, niet?

  Gemeenteraadsleden worden verkozen en er is een opvolgerslijst. We hopen met u mee dat VLD en CD&V hun best doen om sterke vrouwen aan te trekken. Ze verwijten dat de kiezer op mannen heeft gekozen is echter ook laakbaar en terecht dat ze de meerderheid hierop aanspreken. De democratie heeft haar rechten.

  Schepenen worden in ons systeem niet verkozen maar aangeduid door de meerderheid. Dat er geen 50% vrouwen in het schepencollege zitten is dan ook voor een gendergelijkheid een keuze van SANDER en N-VA. Dat kan u veranderen zonder de kiezer te negeren.

  U kan dan ook nog steeds kiezen de sterke vrouwen die u in de gemeenteraad en elders vindt in deze gemeente naar voren te schuiven als schepen. Een schepenwissel kan nog steeds. Aangezien u het laakbaar vindt van andere partijen, zullen we u steunen en begrijpen als u een mannelijke schepen zou inruilen voor een sterke vrouw.

  U kan dus rekenen op sp.a om zowel meerderheid als oppositie aan te spreken om vrouwen te promoten in de politiek. Bij deze nogmaals een dikke merci aan diegene die het op zich nemen. Hopelijk dienen ze als voorbeeld voor anderen.

  Zoals voormalig schepen en gemeenteraadslid Annemie Kempenaers van VLD. Het is zij geweest die de gemeente mee heeft ingeschreven in de campagne Gastvrije gemeente en daar de weg naar heeft voorbereid. Het is daarnaast al van voor de vorige verkiezingen de vraag geweest van de socialistische vrouwenbeweging ViVa SVV en de GROS in Kontich dat het toenmalige schepencollege en schepen Annemie Kempenaers deze campagne heeft opgenomen. Het huidige college gaat op die weg voort en dat is goed. Ze heeft dit beleid wel niet uitgevonden en de eer opstrijken zou ook hier wat de waarheid geweld aandoen zijn.
  Werk aan de boeg voor diversiteit en gendergelijkheid dus, bij alle partijen. Maar een woord hoort sp.a bij Sander niet. Samen. Het was de leuze waarmee sp.a naar de verkiezing trok. Weg van oppositie en meerderheid. Met iedereen: vrouwen, mannen, allochtoon, autochtoon. We hopen dat u ons project een warm hart kan toedragen. En niet verder wenst te verdelen.
  Mvg.

 4. Geachte

  Ik antwoordde niet in mijn persoon, maar als webmaster
  Mijn excuses.
  De commentaar is intussen aan de persoon in kwestie bezorgd!

  Marc, alias webmaster.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *