Nieuw mobiliteitsplan zet in op fietsers en openbaar vervoer!

Geplaatst door
Het schepencollege (N-VA, Sander) heeft een nieuw mobiliteitsplan klaar en stelde het gisteren voor aan zijn inwoners. Na een openbaar onderzoek dat start op 22 november en na goedkeuring van de gemeenteraad, is het plan uitvoerbaar. Hiernaast een overzicht van de belangrijkste initiatieven.
 • De gemeente blijf ijveren voor het aanleggen van de tramverbinding tussen Mortsel en de park & ride aan de E19.
 • Er moeten betere busverbindingen komen. Daarbij wordt er gestreefd voor een verdere uitbreiding van de sneldienst (lijn 191) richting Antwerpen en terug.
 • Er moet een volwaardige busverbinding komen voor de bewoners van de Pierstraat.
 • Er is de vaste wil om de frequentie van de treinverbindingen op te drijven: naast de stoptreinen van vandaag moeten er ook IR-treinen om het halfuur arriveren in het station van Kontich-Kazerne.
 • Het gemeentebestuur wil de omgeving van het spoorwegstation aanpakken door het aanleggen van een nieuwe parking en door de tunnel onder de spoorweg ook toegankelijk te maken voor mindervaliden en kinderwagens.
 • Het gemeentebestuur gaat maatregelen treffen tegen het vrachtverkeer in de woonwijken en alleen nog vrachtwagens toeaten met een laadvermogen van 5,5 of zelfs 3,5 ton.
 • Een rechtstreekse verbinding tussen de industriezone Satenrozen en de Expresweg is een van de strijdpunten de komende jaren.
 • Ook de uitbreiding van zone 30 in Kontich-Centrum, Kontich-Kazerne en Waarloos staat voorop.
Dit plan wordt nog aangevuld met ideeën uit het openbaar onderzoek en nadien aan de gemeenteraad voorgelegd. De uitvoering ervan zal de komende 5 tot 8 jaar in beslag nemen.

2 reacties

 1. Plan om nieuw fietspad aan te leggen van F1 naar meylweg lijkt mij geldverspilling, verlies aan groene ruimte en ronduit gevaarlijk want het sluit aan op het gevaarlijkste punt van deze toch al gevaarlijke weg voor ons fietsers. Zonder verkeerslicht of verdwijnpaal zal dit veel fietssslachtoffers verder vooraleer dit wordt afgevoerd.
  Het is veel veiliger om de verkeersarme Dennenlaan te nemen naar het centrum.

 2. Beste,
  Bedankt voor uw vraag. Wij betreuren het dat u het nieuw aan te leggen fietspad van de fietsostrade naar de Meylweg als geldverspilling ziet. Momenteel is dit reeds een wandel- en (beperkte) fietsroute, dus open ruimte gaat hier zeker niet verloren.

  Het initiatief en de investering moet ook gezien worden met het lange termijnperspectief om uiteindelijk een volwaardige Oost-West fietsverbinding te realiseren die verschillende wijken van Kontich Centrum en Edegem snel met de fietsostrade en zeker het station Kontich-Lint kan verbinden. Deze nieuwe route kan potentieel ook aansluiten op de fietsostrade richting Lier mits de aanleg van een bijkomende ondertunneling. Uiteindelijk zijn het initiatieven zoals deze die de modal shift mee moeten versnellen om voor korte afstanden de wagen achterwege te laten en de fiets te nemen: hiervoor moet dan ook kwalitatieve infrastructuur aangelegd worden, best op bestaande routes, zoals hier.

  De aankoop biedt tevens de opportuniteit om net de natuurwaarden van deze spoorwegsite te versterken: zo zullen de historische groenstorten éénmalig opgeruimd worden, bekijken we een bestaande lozingspunt en zullen bijkomende kleine landschapselementen (hoogstambomen, struikgewas) aangeplant worden. En uiteraard kan dan ook een adequaat natuurbeheer toegepast worden, dat momenteel totaal ontbreekt. In die zin is het vermeldingswaardig dat onze huidige schepen Leefmilieu, Wim Annaert, al meer dan 30 jaar actief is met natuurbeheer en conservator is van de oude spoorwegberm in Waarloos/Kontich. Dus ervaring in overvloed om dit in goede banen te leiden.

  De kruising met Meylweg is inderdaad een aandachtspunt: maar momenteel is daar reeds een bareel en kunnen we mits kleine aanpassingen hier een optimaler fietssas aanleggen dat de fietser voldoende afremt. Misschien is het hier zelfs beter om het stukje Meylweg te heraanleggen met een verkeersplateau zodat ook elke automobilist door de inrichting van de wegenis duidelijk weet dat hij/zij zich moet aanpassen.
  Dit kruispunt lijkt ons dan ook geen argument om geen veilige oost/west wandel- en fietsas aan te leggen.
  Verder geven we nog graag mee dat deze wandel en fietsroute in een halfverharding zal worden aangelegd, die op dit moment het beste scoort qua duurzaamheid, cradle tot cradle principe en waterdoorlatendheid.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *