Kontich leeft voluit!

Geplaatst door

Aangenaam samenleven en zorgen voor elkaar
zijn twee hoofdlijnen in het programma van Dorpslijst Sander voor de periode 2018-2024.

Een enthousiaste ploeg met heel wat nieuwe gezichten verzamelde zich rond lijsttrekker Veerle Van Dyck , schepen Wim Annaert en schepen Joost Fillet. Maandagavond keurden zij de eerste hoofdlijnen van het verkiezingsprogramma voor Kontich en Waarloos goed. Dorpslijst Sander baseerde zich op de inspiratienota’s van de adviesraden en de ambtenaren. Die combineerden ze met een lokale invulling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en tal van inspirerende voorstellen van mensen uit Kontich en Waarloos. Een greep uit het aanbod …

Dorpslijst Sander wil ruimte scheppen voor iedereen die voluit wil leven in Kontich en Waarloos.  Een flinke investeringsinspanning in vrijetijdscentra zoals de Academie en haar park, het Sportcentrum de Nachtegaal, de bibliotheken en de Ploeg op het
Sint Jansplein zal deze klus klaren.

Opdat Kontich en Waarloos hun karakter van gezellige dorpen kunnen bewaren wil Dorpslijst Sander meer ontmoetingsruimte creëren voor jong en oud. De verhuur van de beschikbare lokalen maken we vlotter. Tegelijkertijd stellen we een open digitaal platform ter beschikking waar iedereen die wil, activiteiten kan aankondigen en initiatieven zichtbaar kan maken.

Dorpslijst Sander beschouwt het welzijnsthema als een topprioriteit. Steeds meer mensen in Kontich en Waarloos hebben nood aan ondersteuning, hulp of zorg. De gemeente moet actief verder werken aan de toegankelijkheid van gebouwen, straten en bushaltes, maar ook van de evenementen, de dienstverlening en de informatie die ze aanbiedt.

Dorpslijst Sander kiest voor zorgzame buurten met een vrijwilligerscoördinator, een extra dienstencentrum, sociale assistentiewoningen en zo mogelijk een openbaar woonzorgcentrum. Inderdaad, we willen het zorgaanbod sterk uitbreiden met meer thuiszorg en nog meer samenwerking in de eerstelijnszorg.

We verwelkomen elke nieuwe inwoner en roepen iedereen op om de nieuwe uitdagingen die onvermijdelijk zullen opduiken in onze gemeente positief tegemoet te treden. Daarom wil Dorpslijst Sander haar basisgedachte opnieuw in de verf zetten: “samenwerking en overleg”. We dagen al onze inwoners uit om 100% mee te werken aan het Kontich en Waarloos van vandaag én morgen.

  

Veerle Van Dyck, Wim Annaert, Joost Fillet, schepenen

Daphne Reyner, voorzitter Dorpslijst Sander

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *