Brieven aan Bart “woonzorgcentrum Waarloos”

Geplaatst door

Beste Bart,

Waarloos verdient onze aandacht. Dat zal je niet ontkennen.

Een gepast zorgaanbod, een goede ruimtelijke ordening, veilig verkeer, speelpleintjes voor kinderen en jongeren… het zijn thema’s die leven in Waarloos net zoals in Kontich.

De infovergadering over het woonzorgcentrum Coralia was gisteren – alweer – een staaltje van het tegendeel. Iedereen in Waarloos beseft dat er bijkomende zorg nodig is. Dat is ook onze overtuiging. Maar het moet ook gepaste zorg zijn. 30 à 40 bedden volstaan ruimschoots om de lokale zorgbehoefte van Waarloos en Wild Veld te dekken. Dergelijke omvang zou het mogelijk maken om een zorgcentrum te bouwen dat ruimtelijk past in Waarloos. Geen mastodont die te groot is voor de ruimte tussen de Beekboshoek en de Pastorijstraat.

Sommigen misbruiken onze inhoudelijk kritieken door te stellen dat wij tegen ouderenzorg zouden zijn. Dat is uiteraard niet zo. Wij pleiten voor kleinschalige en kwaliteitsvolle zorg in elke wijk.

Heel wat inwoners kwamen gisteren met oprechte bezorgdheden en goede suggesties. Ze stelden vragen over de inrit van de ondergrondse garage, de overlast voor het kinderdagverblijf, een eventuele compensatievergoeding voor de omwonenden, samenwerking met de groep Emmaus in Duffel,… Maar daarop kwamen geen antwoorden.

We schrokken toen de directeurs van vzw Compostella pleitten voor een inplanting in het dorpscentrum omdat de bewoners dan naar de markt kunnen gaan om nadien samen soep te koken. Behalve de jaarlijkse Eco- en Boerenmarkt, is er geen markt in Waarloos…

Ook de vragen over de tweede fase stuitte enkel op onduidelijkheid. Hierop heeft uw bestuur geen openlijke visie.

We stellen vast dat uw nieuwe bestuurploeg volledig meegaat in de megalomane plannen van vzw Compostela, terwijl u geen enkel idee heeft over het globale zorgplaatje.

Het lokaal bestuur, verantwoordelijk als regisseur van het lokale zorglandschap, laat hier een grote kans liggen om de stap te zetten naar kleinschalige buurtgerichte zorg. Bovendien is het lokaal bestuur verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening. Met dit grote project in een klein dorp, wordt hieraan niet voldaan.

Met het bijkomende verkeer in de Fernand Maesstraat waar de verkeersveiligheid nu reeds onder druk staat, en het verlies aan publieke speelruimte voor de jeugd, creëert uw bestuursploeg extra problemen in Waarloos in plaats van ze op te lossen.

Het “bestuur van de minste weerstand” is gestart.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *