Brieven aan Bart “Samen doordacht besturen”

Geplaatst door

Beste Burgemeester,

“Samen doordacht besturen”, was ons motto de voorbije jaren. Eén van de mooie voorbeelden daarvan is ons ouderenbehoeftenonderzoek van dit jaar samen met VUB. We werkten niet alleen samen met academici, maar ook met meer dan 50 vrijwilligers die de enquête verspreidden en met 400 mensen die antwoordden op de grote vragenlijst.

Inmiddels mochten we de vruchten plukken van dit traject. Professor Verté, kwam de resultaten toelichten. Nadien formuleerde Lode Conings, de voorzitter van de Kontichse seniorenraad, zijn eerste conclusies. Het staat als een paal boven water dat we hiermee echt rekening moeten houden. Meer dan een kwart van de Kontichnaars zijn 60-plussers. Het gaat over 5700 mensen en dat aantal stijgt elk jaar.

Laat ons beginnen met het goede nieuws: de senioren zijn zeer tevreden over de dienstverleningen van de gemeente en het OCMW op dit ogenblik! Meer dan 90% van de senioren geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de openingsuren, de toegankelijkheid, de diensten en de houding van het personeel.

De belangrijkste concrete vragen zijn: meer zichtbare politie betere voetpaden en meer openbaar vervoer.

Een aantal antwoorden bevestigen dat we de juiste acties ontwikkelden de voorbije jaren: meer rustbanken en meer openbare toiletten Maar tegelijkertijd zijn er nog meer inspanningen nodig.

Er zijn nog domeinen waar het gemeentelijk beleid aan ouderen de ondersteuning kan bieden die ze nodig hebben.  Ruim één derde van alle senioren vindt zijn/haar woning ‘ernstig’ onaangepast, 60% heeft last van druk verkeer en meer dan een kwart van lawaaihinder

In de zorgsector zijn de vragen van 80-plussers pertinent. Zo is er een grote nood aan hulp bij hun persoonlijke zorg, bij het huishouden en bij verplaatsingen. Dit zijn zeer concrete hulpvragen. Bovendien zijn de aantallen haalbaar om dit gemeentelijk te organiseren, Bart.

Het onderzoek polste ook naar gevoelens van eenzaamheid en onveiligheid.

Kontich doet het op dit vlak beter dat de Vlaamse en de provinciale gemiddelde cijfers, toch voelt een derde van de senioren (in alle leeftijdscategorieën) zich matig tot ernstig eenzaam. Ernstige eenzaamheid is een stuk minder aanwezig bij hoge inkomens dan bij lage. Naarmate men ouder wordt of minder inkomsten heeft, voelt men zich ook onveiliger.

Het engagement bij senioren is hoog. Twee derde van de senioren vangt regelmatig kleinkinderen op. Eén derde doet vrijwilligerswerk en een kwart is lid van een seniorenvereniging. Er zijn dus zowel kansen als behoeften binnen de groep van senioren. Het is aan de gemeente om ermee aan de slag te gaan, Bart.

We rekenen erop dat jullie deze uitdaging aangaan de komende jaren.

Joost Fillet

(uittredend) schepen van welzijn

16 december 2018

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *