Dorpslijst Sander wil democratische controle op het gebruik van politiecamera’s

Geplaatst door

Eerder deze week gaf de Kontichse gemeenteraad deze controle helaas uit handen, door de verantwoordelijkheid door te schuiven naar de korpschef van de politiezone, zonder enige beperking in de tijd. Lees hieronder de tussenkomst van onze fractieleider Leon Joosten.

“Collega’s, het gebeurt niet vaak dat beslissingen van politionele aard op de gemeenteraad worden genomen. Doorgaans is het politiecollege en de politieraad daarvoor bevoegd. Het onderwerp van vanavond, het gebruik van camera’s, is wel degelijk gemeenteraadsbevoegdheid, en onze fractie wil die dan ook ten volle laten gelden.

De korpschef van de politiezone HEKLA vraagt de toestemming aan de gemeenteraad van Kontich voor het gebruik van camera’s. Politiecamera’s kunnen met de actuele technologische mogelijkheden volgens ons een meerwaarde zijn voor een modern politieapparaat.

Dorpslijst Sander wil de toelating geven maar niet ongelimiteerd. We vragen een jaarlijkse evaluatie waarbij de politie over haar cameragebruik rapporteert en waarna de toelating – eventueel aangepast – kan worden verlengd. Wij onthouden ons bij de stemming en vragen om deze toelatingen binnen 12 maanden opnieuw te agenderen en te evalueren.”

Op een sluipende wijze brokkelt op deze wijze de democratische controle af. In het schepencollege was er geen oor naar onze bezorgdheden. In de gemeenteraad keurden N-VA, CD&V, Open VLD en Vlaams Belang de vraag van de politie goed om zelf te kunnen beslissen waar en wanneer camera’s worden ingezet,  zonder enige terugkoppeling naar de gemeenteraad. Ook sp.a onthield zich net als ons bij de stemming. Ons voorstel om de toelating te geven maar ze jaarlijks op te volgen, te evalueren en eventueel te bekrachtigen, werd dus niet gevolgd.

Het is merkwaardig hoe sommige partijen in verkiezingstijd strijden voor zitjes in de gemeenteraad, om kort nadien de democratische controle vlotjes af te staan.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *