Dorpslijst Sander wil meer aandacht voor toegankelijkheid

Geplaatst door

Zoals elke gemeente heeft Kontich een Gecoro. Dat is een belangrijke adviesraad voor een goede ruimtelijke ordening in onze gemeente. Voor Dorpslijst Sander is het van groot belang dat iemand in de Gecoro het thema “toegankelijkheid” bewaakt.

Een toegankelijke leefomgeving en dienstverlening zijn vandaag uitgegroeid tot een basisrecht.  Zij vormen de sleutel tot een volwaardige maatschappelijke integratie en participatie van iedereen. Toegankelijkheid betekent ondermeer dat gebouwen en hun omgeving bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar moeten zijn. Zodat iedereen deze op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier kan gebruiken.

De samenstelling van de Gecoro wordt vernieuwd en de eerste stap daarbij is dat de gemeenteraad bepaalt welke profielen vertegenwoordigd moeten zijn. Op voorstel van de meerderheid besliste de gemeenteraad om het aantal effectieve leden te beperken tot 11. Daarmee is Kontich strenger dan nodig, want volgens het decreet zouden we maximaal 13 effectieve leden mogen aanduiden.

Zijn wel voorzien: telkens een effectief lid en een plaatsvervanger uit de sectoren milieu en natuur, land- en tuinbouw, werknemers, ondernemers en zelfstandigen, erfgoed, jeugd, vrije tijd en senioren. Daarnaast zijn ook nog vijf deskundigen welkom waarvan 3 effectieven en 2 plaatsvervangers. Eén van de deskundigen zal ook de voorzitter zijn van de Gecoro.

Ons voorstel om iemand vanuit de invalshoek ‘toegankelijkheid’ aan te stellen, werd helaas afgeketst. Volgens de schepen van ruimtelijke ontwikkeling Karel Van Elshocht zullen de andere leden wel toezien op de toegankelijkheid. De burgemeester herhaalde op de gemeenteraad dezelfde redenering.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *