Overstromingsgebied Schapenhagen

Geplaatst door

De provincie Antwerpen is gestart met de aanleg van een overstromingsgebied in natuurgebied Schapenhagen (Kontich-Waarloos), dat eigendom is van Natuurpunt Oude Spoorweg. Jan De Haes, gedeputeerde van Milieu, Natuur en Waterbeleid, spreekt van een waardevolle win-winsituatie.

“Met de provincie zetten we al jaren heel actief in op het realiseren van meer waterbuffering. Dat is niet altijd evident in een samenleving waar open ruimte schaars is en waar we als provincie niet altijd de geschikte gronden in bezit hebben of kunnen verwerven. Deze samenwerking met Natuurpunt heeft dan ook wederzijdse voordelen: de provincie bespaart op de aankoop van terrein terwijl Natuurpunt er waterrijke natuur bij krijgt.”

Beide partners hebben de afgelopen jaren de nodige vergunningen en onderzoeken voorbereid om dan nu eindelijk de spade in de grond te steken.

Conservator Wim Annaert (Natuurpunt Oude Spoorweg): “In 2016 hebben we ruim de helft van de 5ha aangeplant met een nieuw bos en werden nieuwe wandelpaden aangelegd, die trouwens al intens gebruikt worden. Deze werken zijn een logische volgende stap in de natuurinrichting van Schapenhagen. Hiervoor hebben we opnieuw een samenwerking opgezet met de provincie, net zoals we dit eerder hebben gedaan in het Pluysegembos op de grens Edegem-Kontich.”

De werken zullen ongeveer twee maanden duren. De extra buffercapaciteit bedraagt zo’n 3,3 miljoen liter water. En dat volume is nodig aangezien Schapenhagen en omgeving grotendeels in effectief overstromingsgebied ligt. Meer ruimte voor water moet de wateroverlast minderen in stroomafwaarts gelegen woonstraten van Kontich-Kazerne.

“Op die manier realiseren we, na de waterretentiezone in het Pluysegembos, een tweede belangrijke waterbuffering in Kontich op amper één jaar tijd en voeren we ook het Hemelwaterplan van de gemeente Kontich versneld uit.” besluit de voormalige milieuschepen in de gemeente.

Na de werken gaat Natuurpunt de wandelpaden verder aanpakken en extra aanplantingen voorzien. Deze éénmalige inrichting is een belangrijke stap naar een groen-blauwe structuur met meer robuuste natuur en meer ruimte voor water in Kontich. En dat daarmee de lokale biodiversiteit de komende jaren versterkt wordt, is ook aardig meegenomen!

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *