Stop het onderzoek naar de noordelijke verbindingsweg

Geplaatst door

We willen dat onze gemeente het onderzoek naar de noordelijke verbindingsweg stopzet. In juni 2020 werd het project opgenomen ter onderzoek en dat onderzoek loopt nu nog steeds. Onze fractie vindt het niet zinvol om na drie jaar nog meer geld te pompen in dit onderzoek.

We weten immers dat de meerwaarde van deze omweg niet gegarandeerd is. Automobilisten zouden anderhalve kilometer in de korte versie of drie kilometer in de lange versie moeten omrijden én vier extra verkeerslichten moeten passeren, waardoor het gebruik van deze weg niet groot zal zijn. Tenzij alle alternatieve routes onmogelijk worden gemaakt en dat betekent een volledige, integrale knip van Kontich centrum voor alle autoverkeer. Dat is niet wenselijk.

Die twijfelachtige meerwaarde gecombineerd met de hoge kostprijs van dergelijke ingreep resulteert in een negatieve kosten/baten balans.

Een nieuwe element is de noodzakelijke open ruimte en de buffering- en infiltratiemogelijkheden voor het hemelwater in de Edegemse beekvallei. Met dit argument stonden wij decennia lang alleen, maar inmiddels aanvaardt iedereen ze.

Kontich is kampioen ontharding en doet op vele plaatsen investeringen voor waterbeheersing. Het zou tegen alle logica ingaan om grote delen van een beekvallei te betonneren in deze tijden. Laat ons genieten van de ruimte die er nog is.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *