Heraanleg Stationsplein is prioriteit?

Geplaatst door

“Heraanleg Stationsplein is prioriteit” schreef N-VA in juni 2018 op haar webstek. En ja hoor, binnenkort starten de eerste voorbereidende werken. Schepen Willem Wevers hoopt dat het plein voor de zomer van 2024 vernieuwd is.

De plannen werden al veel eerder uitgetekend en besproken, nl. in de periode dat Dorpslijst Sander nog in het schepencollege zat. We drongen er toen op aan om veel meer groene ruimte te creëren door de keerlus van de bus samen te ontwerpen met de parkeerruimte voor de auto’s. Dat werd ook zo verder uitgewerkt.

De doorlooptijd tussen de formulering van de politieke doelstelling en de werkelijke uitvoering van het vernieuwde plein is ruim 10 jaar. Dat vinden we erg lang. Niet alleen het Stationsplein sleept aan maar ook het gemeenteplein, het Sint-Jansplein, de Ploeg, het Telghuis,…

Vorige maandag bespraken we met de gemeenteraad het meerjarenplan. Daarbij wezen we op dit knelpunt en vroegen we om te onderzoeken hoe onze gemeente dergelijke projecten sneller kan aanpakken. Onze ambitie moet zijn om de doorlooptijd te halveren. De grote lokale projecten zouden binnen de vijf jaar gerealiseerd moeten kunnen worden, vinden we.

Schepen Wevers vond dit eigenaardig genoeg niet nodig. Zo’n onderzoek is tijdverlies, vond hij ironisch genoeg. Onze gemeente heeft nochtans een methode van ‘organisatiebeheersing’ en daarvoor is ook een ambtenaar bevoegd. Denk er nog eens over, Willem.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *