Nieuwjaarsspeech van Dorpslijst Sander

Geplaatst door

Beste Sanders,

Een gelukkig nieuwjaar een gezond en plezant 2014 !

Beste vrienden, de CD&V beschuldigt ons ervan te besturen zonder de meerderheid van de stemmen te hebben. Inderdaad n-va plus dorpslijst Sander hebben samen 48,1% van de stemmen. Toch hebben we de meeste zetels in de gemeenteraad en dat is een legitieme democratische meerderheid.

De hebben we te danken aan markies Pierre Guillaume Imperiali des Princes de Francavilla, volksvertegenwoordiger voor de Katholieke Partij in de kieskring Hoei-Borgworm van 1912 tot 1919, en vervolgens senator. Pierre Guillaume bedacht het Systeem Imperiali dat in 1921 werd ingevoerd voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Het Systeem Imperiali heeft altijd kritiek gekend omdat het kleine partijen benadeelt en grote bevoordeelt. Vooral de katholieke partij heeft daar de voorbij eeuw de vruchten van geplukt, top op vandaag. In de gemeente Schelle kan de CD&V alleen besturen met slechts 41% van de kiezers echter zich. In nog zes andere gemeenten van de provincie Antwerpen is dat zo (Berlaar, Ravels, Lille, Zandhoven, Wuustwezel, Kasterlee). In Kontich hebben een paar uitgekookte hobbypolitiekers het nadeel van Imperiali in hun voordeel gedraaid. Tot spijt van wie het benijdt.

Beste vrienden, het is niet essentieel om de macht te hebben maar wel om de macht die je krijgt, zinvol aan te wenden. Laat ons samen even terugblikken op 2013.

De eerste persoon die ik wil bedanken is Greet Blommaert. Greet is onze fractieleider maar vooral de contactpersoon voor heel vele inwoners van Kontich Kazerne en daarbuiten. Greet heeft ook de politiek al heel goed in haar vingers, want ze heeft de beste relaties opgebouwd met de fractieleider van nva en dat is heel belangrijk voor onze coalitie.

Bedankt Greet!

Daphne Reinehr is ons tweede en jongste raadslid. Daphne is een aanstormend talent. Ze neemt haar werk helemaal au serieus. Zo kent ze het dossier van de GAS-reglementering beter dan elk ander raadslid. Maar tegelijkertijd realiseert ze de Kontichse zomernachten voor de muziekliefhebbers in Kontich

Bedankt Daphne!

Dat brengt ons bij onze cultuurschepen Veerle. Wat een geluk dat we haar hebben. Toen we de verkiezingslijst opmaakten, bleef de tweede plaats lange tijd openstaan. Ik maakte me zorgen omdat we zonder een vrouw aan de kop niet zouden kunnen deelnemen aan de verkiezingen. Tot plots Veerle daar was en heel resoluut mee het voortouw nam. Vandaag is Veerle een steunpilaar in het gemeentebestuur en neemt ze de leiding in de grote organisatorische veranderingen die we willen realiseren. Tegelijkertijd tilt zij het cultuurbeleid op een hoger niveau en schrijft ze speeches waar de mijne niet aan kan tippen.

Bedankt Veerle!

Ik wil graag overschakelen naar de wonderboy van het schepencollege Wim Annaert. Want wat een omwenteling in het ruimtelijk beleid maken we mee? Plots worden bedrijven verzocht om hun bouwplannen te wijzigen om de bufferzone met de pierstraat te respecteren. Plots worden bufferzones en infiltratiezones zie voordien werden verwaarloosd, in ere hersteld, op kosten van de bedrijven. Plots moeten bedrijven eerst hun bufferzones aanleggen alvorens ze mogen beginnen te bouwen. En al die bedrijven doen dat! Dankzij de diplomatie van Wim Annaert. Straffer nog, Wim beweegt de Vlaamse overheid om de speelplaats van de nieuw lagere school van St Jozef autovrij te maken. Wim krijgt Extensa zover dat ze hun oude megaverkavelingsplannen laten varen. Wim brengt alle mensen rond de tafel om samen de moeilijkste ruimtelijke dossiers op te lossen.

Bedankt Wim!

Onze OCMW raadsleden Stef en Mariejeanne hebben het niet onder de markt. Het bestuur vraagt belangrijke inspanningen van het OCMW om haar verantwoordelijkheid te nemen binnen het lokale bestuur. Dit is niet eenvoudig en het is dan ook bijzonder lovenswaardig hoe Stef en Mariejeanne hun verantwoordelijkheid hierin nemen door tegelijkertijd open te staan voor alle bezorgdheden en toch de bestuursafspraken trouw te blijven. Bedankt Stef en Mariejeanne!

Ik wil ook onze coalitiepartner n-va bedanken. Beste collega’s, ik denk dat velen zich grote vragen stelden toen we een coalitieakkoord maakten, binnen onze partijen en daarbuiten. Maar ik ben zeer gelukkig met onze samenwerking. Niet alleen omdat we goed overeenkomen, maar vooral omdat er dankzij deze samenwerking verandering mogelijk is in Kontich, Kontich Kazerne en Waarloos. Veranderingen die al veel eerder moesten gebeuren, maar die nu pas mogelijk zijn.

Ik hoop dat we daarbij de steun mogen blijven krijgen van de bevolking en van onze leden, jullie allemaal. Dank u wel.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *