Warme nieuwjaarswensen van onze voorzitter!

Geplaatst door

Beste mensen, beste vrienden,

Er is het voorbije jaar hard en goed gewerkt, dorpslijst SANDER heeft meer dan zijn steentje bijgedragen aan het politiek meerjarenplan voor Kontich en Waarloos dat onlangs werd goedgekeurd. Het is stevig en evenwichtig opgebouwd en onderbouwd. Vertrekkend vanuit de gemeenschappelijke dorpsvisie die we delen met de collega’s van de NVA werden voorstellen gaandeweg -na uitgebreide toetsing met verschillende betrokkenen- stap-na-stap voldragen strategische en evenwichtige beleidsvoorstellen.

Dat beleidswerk is klaar, en het schepencollege en bij uitbreiding alle mensen groot en klein die betrokken zijn bij dorpslijst SANDER kunnen fier zijn op het resultaat. Proficiat aan onze bouwheren en – dames die er écht de ziel van dorpslijst Sander hebben ingelegd! En dat zijn vooral onze schepenen Joost, Wim en Veerle, maar ook onze raadsleden Daphne, Greet en Mariejeanne, alsook onze bestuurders in het AGB en intercommunales Rob en Marc, maar ook de leden van onze kerngroep, alle leden van de G40 en de vele dorpslijst SANDER-sympathisanten.

Samen maken wij ons motto “samen doordacht besturen” tergend haalbaar en elke dag meer en meer concreet. Er is dus hard gewerkt in 2013 en het heeft vriend en vijand verbaasd dat we deden wat we beloofden.

Maar sommige vrienden en ambtenaren gingen door het uitgebreide en vele werk ‘in het rood’, en dat kan nooit de bedoeling zijn van een engagement, ook niet van een professioneel engagement. We wensen vanop deze plek dan ook speciaal onze gemeentesecretaris een spoedig en volledig herstel toe. Ik wil al onze Sanderwerkers en – werksters oproepen tijdig te doseren en te beseffen dat er naast dit belangrijk politiek engagement ook nog andere belangrijke zaken zijn in het leven.

Stel je gezondheid duidelijk boven je engagement en durf ook neen te zeggen als het niet meer kan. Een timing kan vaak makkelijker bijgesteld worden dan stress- of andere gezondheidsklachten kunnen geremedieerd worden. Ik wens daarom iedereen van harte een evenwichtiger en gezonder engagement toe in 2014.

Beste vrienden, er scheiden ons nog 1750 dagen van de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Nog een zee van tijd zou je denken, maar ik stel voor dat we -zonder ons te laten opjagen door wie dan ook- toch ook zichtbaar beginnen met de uitrol van de gemaakte plannen. We moeten en zullen Kontich en Waarloos veraangenamen door tientallen kleine en grotere projecten vorm te geven. Het is daarom van groot belang dat het schepencollege zich vooral focust op wat voor de man en de vrouw in de straat zichtbaar, tastbaar en beleefbaar is, veeleer dan zich te bekommeren over interne projecten die minder rechtstreeks de bevolking aanbelangen.

De bevolking verwacht na een jaar van noodzakelijke studie en voorbereiding concrete zichtbare zaken zoals de invoering van een verstandig verkeerscirculatieplan, de heraanleg van het Sint-Jansplein of het plaatsen van rustbanken voor senioren op het openbare domein. Ik heb het volste vertrouwen in onze mandatarissen dat zij dezelfde bekommernissen delen en zullen doen wat moet. Maar het concrete werk op het terrein wordt niet gerealiseerd door politici alleen, zij geven het kader aan waarbinnen de lokale overheid haar beleid wil uitgevoerd zien.

Het zijn in niet te onderschatte mate onze ambtenaren die we enthousiast moeten maken en houden om het beleid concreet gestalte te geven. Want ook voor hen was 2013 een overgangs- en zeker ook een aanpassingsjaar. Sommigen maakten en maken zich zorgen en blijven sceptisch, maar velen hebben hard en constructief meegewerkt. Een welgemeende merci aan alle gemeentelijke ambtenaren die zich constructief opstellen want ik besef dat de transitiecontext niet altijd een even evidente werkcontext was.

Maar nu liggen de beleidsplannen voor en moeten ze uitgevoerd worden. Ik hoop dat iedereen binnen zijn of haar werkomgeving dit op een fijne en gepaste manier mee waarmaakt. Ook dat is een onderdeel van onze wens: “samen gemeente maken”.

Ik hoop dat Joost, Wim en Veerle de voortrekkers zullen zijn om die noodzakelijke positieve dynamiek te belichamen en dat ze alle personeelsleden kunnen overtuigen en blijvend enthousiasmeren. Want het is meestal makkelijker wat negatieve losse flodders in krantjes te schrijven dan nieuwe voorstellen eerlijk te becommentariëren en een kans te geven. In dat opzicht is het bijvoorbeeld jammer dat ik gisteren in een oppositieblad geschreven door enkele gerespecteerde politici moet lezen dat “het sociaal beleid slachtoffer is van het nieuwe bestuur” en dat er “onbegrijpelijke verkavelingen in Kontich doorgevoerd worden”.

Beste mensen laat u niet meeslepen door dit gemakkelijk gekrakeel, niets is minder waar. Het is alleen koren op de molen van andere kritikasters die graag garen spinnen bij halve waarheden en uit hun context gerukte feiten. Ik hoop dat alle verstandige politici en bij uitbreiding alle mensen van ons dorp dit kritiekniveau overstijgen en samen met ons positief en hoopvol naar de toekomst durven kijken en onze nieuwe voorstellen objectief durven evalueren, zonder gedoe om het gedoe.

En daar waar commentaren en aanvullingen te geven zijn,moeten en kunnen ze gegeven worden. Dit gemeentebestuur staat open voor kritiek en nog meer open voor constructieve aanvullingen en opbouwende amendementen.

Beste vrienden, we willen en zullen “samen doordacht besturen” ook in 2014!

Laat ons er een mooi en veerkrachtig jaar van maken.

Ik stel voor dat we klinken op ieders gezondheid en op een

aangename samenleving in Kontich, Kontich-Kazerne en Waarloos.

Gezondheid!

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *