Geen avonturen!

Geplaatst door

Stap voor stap en weloverwogen veranderingen doorvoeren.

Onze dromen voor Kontich schreven we neer in een ambitieus programma dat de kiezer duidelijk kon smaken. Tijdens de onderhandelingen met onze coalitiepartner N-VA deden we wat water in onze wijn. Als kleinste partner in de meerderheid zijn we zeer fier over de gezamenlijke beleidsnota. Immers, onze prioriteiten zijn er in grote mate in opgenomen, weliswaar niet allemaal. Het klopt dat we onze ambitie om de gemeentelijke belastingen op arbeid te verlagen, niet konden doordrukken. Na ruim overleg besloten we samen met N-VA dat het beter is om eerst de schulden uit het verleden weg te werken en pas nadien de belasting te verlagen. De oppositie zal deze toegeving onder onze neus blijven wrijven, maar wie een beetje van politiek kent, weet dat het altijd geven en nemen is en dat niemand ál zijn punten kan scoren.

Waar vele gemeenten niet in slaagden, dat kregen we in Kontich wel voor mekaar: een langetermijnplanning (BBC) opmaken zonder dat belastingverhogingen of personeelsafslankingen moesten doorgevoerd worden. Daar staat wel tegenover dat we geen enkel overheidsgebouw ongebruikt willen laten leegstaan. Grote delen van De Ploeg op het St.-Jansplein, het grootste deel van het oude gemeentehuis van Waarloos, het ocmw-huis in de Molenstraat, en zelfs belangrijke delen van het gemeentehuis waren ongebruikt en stonden leeg toen we op 1 januari 2013 het bestuur overnamen. Er wordt nu een actief patrimoniumbeleid gevoerd. Alle gebouwen zijn in kaart gebracht en krijgen een duidelijke functie. Een dienst patrimoniumbeheer voor gemeente én ocmw krijgt vorm zodat alle gebouwen ordentelijk beheerd kunnen worden.

Andere dossiers die we erfden, eisen veel aandacht op. De grote technische problemen in het zwembad werden voorheen meermaals provisoir verholpen. Wij kiezen nu voor een grondige aanpak, ook al kost dat meer tijd. De peperdure projecten van het vorige bestuur zoals de polyvalente zaal (meer dan 2,5 miljoen euro) en het kinderdagverblijf te Waarloos (meer dan 1,5 miljoen euro) konden we niet meer aanpassen en voeren we volgens plan uit. Maar de renovatieplannen van het Altena-landhuis hebben we wel volledig herwerkt om het budget op een redelijk niveau te krijgen.

Nieuwe projecten die wij opstarten, moeten veel intelligenter opgebouwd worden. Meerdere publieke functies zullen we erin combineren zodat we de kosten kunnen drukken. Efficiënt besturen, heet dat. Naast het Altena landhuis gaat het over de BKO in Kontich-Kazerne die we combineren met sociaal wonen, de BKO gebouwen in Waarloos, die we nu ook in de zomermaanden zullen inzetten voor kinderopvang, en het gemeentehuis waar we gemeente- én ocmw-diensten onder één dak samenbrengen.

Het commentaar van CD&V dat ons beleid in grote mate continuïteit betekent en dat de coalitiewissel geen revolutie teweeg heeft gebracht, vinden we een mooi compliment. Het is nooit onze bedoeling geweest om het dorp op zijn kop te zetten of om alle veranderingen onmiddellijk en onvoorbereid door te voeren. We werken stap voor stap en blijkbaar voelt de CD&V dat aan als continuïteit. “Geen avonturen!” was hun verkiezingsslogan. Ik hoop dat ze vaststellen dat de nieuwe bestuurders geen avonturiers zijn maar wel verantwoordelijke beleidsmakers.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *