Nieuw circulatieplan Kontich op gemeenteraad

Geplaatst door

Op de extra gemeenteraad van 24 juni is het lang verwachte nieuwe circulatieplan besproken en ter stemming voorgelegd.

In februari stelde studiebureau Mint haar eerste scenario voor aan de Kontichse bevolking. Daarop volgden een hele resem reacties van bewoners, adviesraden, gemeenteraadsleden, scholen, … Schepen van mobiliteit Willem Wevers (N-VA): “Op basis van die reacties formuleerde het schepencollege een aantal knelpunten waar aan verholpen moest worden in een nieuw scenario. Dat nieuwe scenario wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd.”

Het basisscenario onderging dan ook een paar aanpassingen.  Wevers: “De meest ingrijpende wijziging is het weglaten van de knip aan het Sint-Martinusplein. Dat zorgt ervoor dat lokaal verkeer wel nog via de Rubensstraat tot aan de kerk kan rijden en parkeren. Doorgaand verkeer zal via de Kruisschanslei rijden. Op die manier wordt doorgaand verkeer en lokaal verkeer uit elkaar getrokken en de last wat meer gespreid. De middenstandsorganisatie Vank vond deze knip onaanvaardbaar en de Kruisschanslei wordt serieus ontlast door deze maatregel. Het bestuur is hen dan ook gevolgd.”
Ook naar de bezwaren van de bewoners van de Volderij werd geluisterd. Oorspronkelijk werd er een knip voorzien vlakbij de Duffelsesteenweg. Daardoor moesten de bewoners ver rondrijden via de Ooststatiestraat om aan de E19 te geraken. Door de knip nu te plaatsen ter hoogte van de speeltuin in de ’s Herenlei kunnen bewoners direct ontsluiten op de Duffelsesteenweg.
Ook in de Noordstraat en de Spoorwegstraat gebeuren nog kleine aanpassingen ten opzichte van het basisscenario.

Bij het opstellen van het circulatieplan werd gewerkt met de verkeersgevoeligheidsindex (VGI). Dat is een formule die rekening houdt met de breedte van de straat zelf, de afstand van de huizen tot de straat en de gemiddelde kroonlijsthoogte van de huizen in de straat. Daarnaast wordt ook nog rekening gehouden met het feit of er overwegend open, halfopen of gesloten bebouwing staat in de straat.
Het spreekt voor zich dat een brede straat met open bebouwing ver verwijderd van de weg meer verkeer kan slikken dan een smalle straat met gesloten bebouwing vlak bij de weg.
Wevers: “Voor elke straat werd een kritische grens vastgelegd hoeveel auto’s die straat maximum kan slikken. Met dit plan slagen we er bijna overal in onder die kritische grens te blijven, ook in de Kruisschanslei.”

Het gemeentebestuur zal de komende maanden werk maken van flankerende maatregelen, om problemen bij de invoering van het circulatieplan te voorkomen.
Schepen van mobiliteit Willem Wevers (N-VA): “Dan denk ik in de eerste plaats aan de Kruisschanslei, die opnieuw dubbelrichting wordt. De parkeerplaatsen op de weg moeten verplaatst worden om files te vermijden. We bekijken ook snelheidsremmende maatregelen, zoals bijvoorbeeld een verkeerslicht met drukknop voor de zwakke weggebruiker, dat ook op rood springt bij overdreven snelheid van automobilisten.”
Ook de verkeerslichtenregelingen op de gewestwegen zullen aangepast moeten worden om alles vlot te laten verlopen. Die afspraken zijn reeds gemaakt met het Vlaams Gewest.

 

De belangrijkste wijzigingen:

De Kruisschanslei wordt opnieuw dubbelrichting:

Waarom?

 • De Kruisschanslei is goed uitgerust met voetpaden en fietspaden. Het beeld van de weg laat ook dubbelrichtingsverkeer toe, met als belangrijke randvoorwaarde dat de parkeerplaatsen verplaatst worden om onnodige files te vermijden.
 • Het studiebureau bestudeerde op vraag van het gemeentebestuur of het mogelijk was de enkelrichting in de Kruisschanslei te behouden zonder de leefbaarheid in omliggende straten aan te tasten.
 • Het studiebureau stelde twee varianten voor met Kruisschanslei enkelrichting. De ene variant tastte de leefbaarheid in de Drabstraat aan, de andere variant tastte de leefbaarheid in de Mechelsesteenweg aan.
 • In de Kruisschanslei zou, zelfs met dubbelrichting, de leefbaarheid niet overmatig aangetast te worden volgens de VGI.

De Drabstraat (van de expresweg tot aan de Korte Keizershoek) wordt enkelrichting richting het centrum:

Waarom?

 • Op die manier wordt de schoolomgeving van het Sint-Ritacollege drastisch ontlast en wordt het gevaarlijke kruispunt een stuk veiliger voor fietsers. Het conflict van rechtsafslaand verkeer komende uit het centrum met overstekende fietsers wordt zo opgelost.
 • Doorgaand verkeer zal minder geneigd zijn om, komende van de kerk, via de Drabstraat naar de E19 te rijden. Dan moeten ze immers een grote omweg maken via de Keizershoek om de E19 op te rijden. De logische route is dan via de Molenstraat en expresweg.
 • Op die manier wordt een belangrijke schoolfietsroute richting Sint-Rita en Sint-Jozef veel veiliger. Het gaat immers om smalle straten zonder fietspad, waar vandaag zowel doorgaand verkeer als fietsers met elkaar in conflict komen.
 • De Korte Keizershoek zou overbelast worden, moest de Drabstraat dubbelrichting blijven. Die straat heeft geen fietspad en dat is dan ook niet gewenst.

De Ooststatiestraat (deel N1 tot Hofstraat) zal niet meer gebruikt kunnen worden door doorgaand verkeer, omwille van een knip in de Hofstraat:

Waarom?

 • Het probleem van Kontich is dat verkeer zeer makkelijk de gemeente kan inrijden aan de oostkant (via Mechelsesteenweg, Duffelsesteenweg, Ooststatiestraat en Antwerpsesteenweg). De capaciteit om het centrum aan de westkant uit te rijden is veel kleiner (voornamelijk via Molenstraat en Drabstraat)
 • Omdat de capaciteit om het centrum in te rijden veel groter is dan om het centrum uit te rijden, worden de files vandaag georganiseerd in de dorpskern. Dat is uiteraard niet wenselijk.
 • Door het verkeer een beetje te vertragen buiten het centrum, zou de doorstroming in het centrum zelf moeten verbeteren. Auto’s zullen aan de Ooststatiestraat immers de keuze moeten maken of ze het centrum willen doorkruisen via de Antwerpsesteenweg of Duffelsesteenweg.
 • Het conflict van rechtsafslaand verkeer richting Hofstraat met (schoolgaande) fietsers in de Ooststatiestraat wordt op deze manier ook opgelost.

 

De Edegemsesteenweg wordt, ter hoogte van het VTI, enkelrichting richting Edegem:

Waarom?

 • De schoolomgeving wordt rustiger.
 • Avondspits zal wel nog gebruik maken van deze route, maar de school is al gedaan wanneer de avondspits op gang komt.
  VCPcentrumDEF

 

Eén reactie

 1. Deze snelweg ligt op de tafel bij het AWV ( agentschap Wegen en Verkeer ).
  Bedenk wel dat de studie van Mint concludeert dat àls de ringweg er komt ( noordelijke tangent ) dat er onherroepelijk een totale knip van het dorp moet gebeuren.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *