Overleg met het OCMW personeel brengt opheldering over K17 project.

Geplaatst door

In aansluiting op de brief van het personeel van het OCMW met opmerkingen op en vragen over het K17 project, vond maandag 13/10 een uitvoerig overleg plaats tussen het OCMW-personeel, de OCMW-voorzitter, de Burgemeester en de betrokken schepenen van de gemeente Kontich en dit in aanwezigheid van heel wat OCMW-raadsleden.

Het hele traject werd opnieuw toegelicht en daarna was er ruimschoots ruimte en tijd voor een open gesprek. Dit gesprek verliep in een zeer constructieve sfeer.

Uit het gesprek onthouden we alvast dat het codewoord ook hier directe en open communicatie is. En directe communicatie niet enkel met de decretale graden maar met het voltallig personeel.

Ten tweede dat de modaliteiten van de eerste implementatieplannen (samenhuizen Financiële dienst) nog verder bekeken moeten worden zodat de vlotte werking van de Sociale diensten gewaarborgd blijft.

Ten derde dat bij elke concrete stap in het K17 project naar integratie van de ondersteunende diensten, de toetsing met de kerntaken van het OCMW en waarschijnlijk ook gemeente intenser moet gebeuren.

Het bestuur is verheugd te horen dat er geen fundamentele weerstand is tegen de noodzakelijke veranderingen en deelt de bezorgdheden die door het personeel werden verwoord.

Geef een reactie

Uw reactie wordt eerst nagelezen en verschijnt pas na goedkeuring.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *