De saga rond de ‘verdwenen’ haagbeuken!

Geplaatst door

Blijkbaar is het zinvol een boompje op te zetten over deze 4 boompjes.

De rij van 4 jonge haagbeuken is inderdaad verwijderd. Hierdoor wordt meer ruimte gecreëerd op het centrale plein tussen beide gemeentehuizen zodat grotere en langdurige evenementen zoals de ijspiste een definitieve locatie kunnen krijgen. De locatie van de ijspiste werd positief geëvalueerd mits enkele aanpassingen die de veiligheid en toegankelijkheid moeten verbeteren. Naast de enkele jonge boompjes worden ook de infoborden verplaatst naar het gemeentehuis toe, wat ook een verbetering is naar communicatie. Deze beslissing weegt niet op tegen de belasting en schade die de majestueuze beuken en kastanjes hebben ondergaan door jarenlang de ijspiste gedurende een maand op hun wortels te plaatsen (om niet te spreken van de jaarlijkse heraanleg van gazonpartijen en boordstenen). Dergelijke monumentale bomen zijn hypergevoelig voor bodemverdichting en indien er niet wordt ingegrepen zijn enkele zo goed als zeker verloren. De schade door ijspiste en verbreding van wandelpaden is nu al zichtbaar in de ijle kroon van enkele beuken. Het verwijderen van de ijspiste (en belasting) uit het park was een eerste fase. In een tweede fase krijgen de meest getroffen bomen in het park een herstelbehandeling via substraatinjecties in hun wortelgestel. Het bestuur investeert daarom ook extra in het behoud van de bijna eeuwenoude bomen in het park: deze bomen zijn eerder beeldbepalend voor het centrum dan de 4 haagbeuken. Binnen de groendienst gaan we bekijken hoe we deze wel kunnen compenseren met kleinschaliger groen. Tenslotte sluit het verplaatsen van de ijspiste meer aan bij het master- en beeldkwaliteitsplan van de gemeente waar dergelijke evenementen eerder op een verharde ondergrond thuishoren.

Verder nog wat meer duiding van een deskundige in boombeheer:

Ik zie geen probleem met het verwijderen van deze bomen, ze zouden binnen vijf à tien jaar toch de pijp aan Maarten geven, vanwege de onmogelijke groeiplaats.

 

Noot van de redactie. CD@V fulmineert nogal sterk tegen het verdwijnen van deze 4 boompjes en zegt dat “wij” dus de bestuursploeg meer kapt en het goede voorbeeld niet geeft!
Vreemd dat het geheugen van deze partij echt wel kort is!

http://kontich.cdenv.be/gallerij/bosaanplant-langbos-te-kontich-kazerne

En wie organiseerde deze aanplant??

 

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *