Schaatsen ten tijde van schaarste?

Geplaatst door

Er valt wel iets over te zeggen!

Hoe kan je, als gemeentebestuur verantwoorden dat er geschaatst wordt als aan iedere burger gevraagd wordt zuiniger om te gaan met energie!

Menig boompje kan je hierover opzetten. Ik neem even van de gelegenheid gebruik toch enige duiding te geven.

Persoonlijk vind ook ik dat je, als gemeentebestuur, een voorbeeldfunctie hebt. Het kan niet opportuun zijn, mocht het daadwerkelijk een probleem zijn voor de stabiliteit van ons stroomnetwerk, om zo’n energieverslindend project te promoten.

Waarom dan wel schaatsen?

Ten eerste is en blijft het, ongeacht of het nu het park is of niet, een uniek gegeven om in eigen gemeente te kunnen schaatsen. Menig kind bindt voor het eerst in het jonge leven de schaatsjes onder de voeten en zet de onzekere pasjes op het gladde ijs.

Ten tweede merk ik op dat die verenigingen die een stalletje uitbaten deze kans ten volle aannemen. Ikzelf ben nog maar enkele keren ‘langs’ gereden en stel toch vast dat het een bepaalde dynamiek veroorzaakt.

Puur energetisch bekeken, kan je ook volgende feiten in aanmerking nemen!

Zo is een brown-out ( een gecontroleerde uitschakeling ) tenminste 5 dagen op voorhand gekend. Tijd genoeg om de nodige maatregelen te nemen of het schaatsen te annuleren. Voor meer details verwijs ik naar het extra infoblaadje van onze gemeente.

In het geval van een black-out ( = een ongecontroleerd uitvallen van ons netwerk ) zitten we in een ander scenario. Maar is deze echt aan de orde? Mits een menselijke fout of sabotage ( alhoewel in het kader hiervan er de laatste tijd toch al heel wat gebeurd is) is het energiebeleid in West-Europa in die mate aangepast dat dit scenario ondervangen kan worden!

Nederland heeft minder doorvoer van Frankrijk nodig en Frankrijk heeft momenteel voldoende reserve om ons te bevoorraden (eens te meer omdat Nederland minder nodig heeft dan verwacht).

De terechte vraag blijft inderdaad dezelfde:”Is het alweer de gewone man die wordt aangemaand te besparen, terwijl de grote het mag blijven verkwisten?

Marc Bellinkx

energiedeskundige Dorpslijst Sander

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *