Dossier Altena: rechtzetting!

Geplaatst door

We konden het allemaal uitgebreid lezen in het Laatste Nieuws. Cultuurcafé Altena is failliet en de gemeente loopt inkomsten mis.

Controle is goed, verdachtmakingen niet.
We respecteren alle gemeenteraadsleden in hun controlerende taak ten aanzien van het gemeentelijk beleid. Alle vragen die gemeenteraadsleden stellen over het dossier de Altenaconcessie zullen we in alle openheid beantwoorden. We vragen de raadsleden om ook bij moeilijke dossiers respectvol te blijven. Een sfeer van verdachtmakingen draagt niet bij tot een helder debat.
Wat vandaag in Het Laatste Nieuws staat, komt niet overeen met de werkelijkheid. De concessie van de taverne te Altena is niet toegekend aan vzw de speeltuin, maar aan de heer Wannes Van Stappen. De concessie is aanbesteed in september 2013. De heer Wannes Van Stappen diende een offerte in en de concessie werd ook aan hem toegewezen op 28 oktober 2013. De bvba de speeltuin waarin mijn zoon minderheidsaandeelhouder was, werd pas op 3 december 2013 opgericht. Er kan geen sprake zijn van belangenvermenging of bevoordeling omdat de bvba op het ogenblik van de concessietoewijzing niet bestond.
Het schepencollege heeft steeds het principe gehuldigd dat er geen gemeentelijke gebouwen ongebruikt mogen leegstaan. Leegstand leidt tot verloedering en mogelijk schade aan het gebouw. Bovendien wensten we dat onze inwoners konden genieten van een horecaterras in het Altenapark.
Vriendelijke groeten
Joost Fillet

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *