Gemeente Kontich stemde neen en besprak 7 alternatieven!

Geplaatst door

Op de gemeenteraad van maandag 19 september werd het dossier Eandis en de Chinese private partner behandeld!

Vorig jaar was onze gemeente unaniem en ook de enige die het voorstel van Eandis niet volgde. Wij vroegen om uitstel voor deze fusie van de werkgebieden van Eandis en de toelating vroeg om een privepartner te zoeken.

 

Aan onze gemeente om “Ja” of “Neen” te stemmen tegen de deal van het Chinese staatsbedrijf. Een deal die inhoudt zich in te kopen bij Eandis, onze grootste netbeheerder van het land. Heel wat kranten deden er heel wat inkt over vloeien.

Onze fractie bereidde een uitvoerige tekst voor. Deze werd al een eerste maal besproken in de gemeentelijke commissie van 13 september. Ik zat in het publiek en met een klein hartje, want daar waar ik vorige keer mocht spreken, was het nu “tap-toe”. De andere fracties kregen nu de mogelijkheid voor publiek én pers hun standpunten toe te lichten.
Terechte opmerkingen die ik optekende

 • klemtoon op de tanende impact die IKA gaat krijgen bij deze deal. Deze minder sterke positie kan zich namelijk op termijn wreken op de financiële slagkracht van de gemeenten.
 • kansen die het eigen kapitaal moet krijgen! Dit is mede ingegeven door de bekommernissen van het middenveld.
 • bezorgdheid over hoe Eandis het geld zou kunnen op tafel leggen ALS de Chinese partner zijn recht op de putoptie zou hard maken na een dispuut.
 • ” WAT ALS ….” er op 3 oktober een neen valt? Gaat dan het licht definitief uit?


Wat zijn de 7 alternatieven?

 1. Een eerste aanvaardbare mogelijkheid is een kapitaalverhoging waarvoor geen nieuwe statutenwijziging nodig is. Waarbij maw de nieuwe aandeelhouder zich voegt naar de rechten van de huidige aandeelhouders (de gemeenten) . In de groep van 70 potentiële kandidaat aandeelhouders moeten die te vinden zijn.
 2. Tweede alternatief is het aantrekken van overheidskapitaal, waarbij bvb de Vlaamse overheid één gebiedsdekkend energiebedrijf opzet naar het model van de Lijn, dat ooit ook een verzameling van regionale vervoersbedrijven was. Aanvullend kan het aandeel van de financieringsintercommuncales opgevoerd worden.
  Het is wel zo dat Vlaanderen hier minder voor voelt. Zowel het geld als de “zin” in dit soort van structuur ontbreken blijkbaar.
 3. Derde alternatief is het versterken van het kapitaal met privaat vermogen. Dat kan via een beursgang. De tegenwerpingen van het management zijn niet eenduidig. Soms voert men aan dat het niet mag van de toezichthouder (Vreg), soms werpt men politieke onenigheid op als reden. Nochtans is Elia deels via de beurs gekapitaliseerd.
  Over deze oplossing zijn er in de ( gespecialiseerde ) pers heel wat verschillende meningen. Feit is dat er zeker moet gedacht worden aan een maximum bedrag per aandeelhouder. Kan de beperking worden ingewerkt dat het enkel tot de EU beperkt is om aandelen te kopen? Het is één van de vragen die nog moeten onderzocht worden. Vandaar dat bijv Gent uitstel vraagt.
 4. Vierde alternatief is het idee van een coöperatieve participatie die sterk in de pers door middenveldorganisaties wordt gepromoot. Dit heeft voor en nadelen, maar is zeker niet onmogelijk. O.i. zelfs minder complex dan de actuele oefening met State Grid.
  Deze oplossing mocht ik uitwerken met mensen die er al ruimschoots ervaring mee hebben! Deze draagt ook mijn voorkeur weg.
  #COOPEANDIS
  Het ongeloof om op deze manier de benodigde gelden bijeen te krijgen is groot! Een eerste vraag die ik stel is: Is er wel 600 000 000 nodig? Wat kosten de slimme meters, gasombouw etc nu écht?
  Het bedrag van 500 000 000 doet de ronde, maar….
  Moet enkel Eandis opdraaien voor de gasombouw?
  Hoe slim voeren we slimme meters in?
  Mag de pensioenslast mee worden gerekend?
  Wat doen we met de herberekende vennootschapsbelasting?
  Last but not least; hoe dempen we die put van de groene stroomcertifaten.
  Ik lanceerde hier het idee om deze om te buigen tot een COOPEANDIS deel. Anders blijft deze put nog meer dan 10 jaar groter worden!

  In ieder geval is dit voorstel al héél ver gevorderd en uitgetekend!

 5. Vijfde alternatief is het eigen vermogen niet te versterken dmv aandelen, maar dmv een achtergestelde lening. Daarvan beweert het management dat dit 2% duurder is dan een aandelenuitgifte, wat zeer te betwijfelen valt. Een dividend van 5% kost immers voor vennootschapsbelasting 7,5% bedrijfswinst. Een achtergestelde lening kan vandaag zeker lager in de markt gezet worden. De roerende voorheffing tlv de belegger is dezelfde als voor aandelen.
 6. Zesde alternatief is het verlagen van het uitgekeerde dividend en systematisch een gedeelte van de winst te reserveren om aldus het eigen vermogen aan te sterken.
  Dit is een zeer gewaagde keuze omdat er dan rechtstreeks wordt gemorreld aan de inkomsten van de gemeenten. MAAR, durven we ons dan ook niet de eerlijke vraag stellen of het moet zijn dat die hoge dividenden eigenlijk door de burgers gesponsord worden via een steeds maar stijgende energiefactuur? Dit is een schoolvoorbeeld van vestzak-broekzak denken, een vicieuze cirkel die toch ooit doorbroken moet worden, niet?
 7. Laatste alternatief is de consequentie van een ‘beperkt’ eigen vermogen te aanvaarden. De solvabiliteit is nu 20% en daardoor dreigt een verlaging van de rating met één punt, waardoor de ontleningskost voor Eandis zou verhogen met 40 mio euro per jaar. De financiële lasten zouden daarmee 20% stijgen en de winst voor belasting met 10% dalen.
 Wordt ongetwijfeld vervolgd!

 

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *