Interessante uitspraken tijdens de bespreking in commissie van het project Groeningen (23/3)

Geplaatst door

Tijdens de commissie volgend op de gemeenteraad werd er dieper in gegaan op het dossier Parkwijk Groeningen.

Zulke  commissies zijn openbaar en dus mogen deze worden bijgewoond, net zoals de gemeenteraad. Wij vonden het belangrijk toch enkele argumentaties en gedachtengangen uit te wisselen met jullie.

“Wonen is te duur, de overheid moet ingrijpen” (Walter Claes, Vlaams Belang)

Inderdaad, Walter. Jij vindt dat de gemeente gronden moet opkopen om deze dan onder de marktprijs aan inwoners terug te verkopen. Dat lijkt ons een dure werkwijze voor een beperkt aantal begunstigden.

Ons voorstel is om gronden op te kopen met gemeentegelden en ze in erfpacht te geven (tegen een erfpachtvergoeding) aan (een groep) gezinnen die er woningen kunnen op bouwen en bewonen. De bewoners dragen dan de bouwkosten, maar de grondinvestering hoeven ze niet te doen. Dat scheelt een pak in de woonkost.

Dit systeem bestaat al eeuwen in Amsterdam en ook de bedrijven in de Antwerpse haven vestigen zich op deze wijze.

Wie durft hiermee beginnen in Kontich? Dorpslijst Sander is er in elk geval klaar voor. Welke politieke fractie wil dit idee steunen?

“De demografische voorspellingen over de woningbehoefte zijn achterhaald.” (Jef Plasmans CD&V)

Inderdaad. Dat klopt. Maar met die opmerking ben je bij de gemeenteraad van Kontich aan het verkeerde adres. Dat is bevoegdheid van het Vlaamse Gewest en de bevoegde minister voor Ruimtelijke Ordening is van de CD&V.

“Sander heeft de mensen wijsgemaakt dat het Groeningen groen zou blijven” (Eric Van den Eynde, CD&V)

Hola, we hebben steeds geijverd voor een groot park van 20ha op Groeningen. In het huidige plan wordt 10ha bebouwd, 5ha is buffergebied langs de E19 en 10ha wordt effectief park. Samen met het aansluitende ‘parkje van de paters’ en de oude spoorwegberm vormt dit een park van bijna 15ha. Dit is uniek voor Kontich. Ter vergelijking: het gemeentepark is 1ha groot; het Altenapark 4,5ha. Goed gedaan, zou ik denken.

“Er zijn weinig bezwaren omdat het dossier 1000 pagina’s telt” (Jef Plasmans CD&V)

Het is een groot dossier, dat klopt. Maar wat wil Jef Plasmans? Dat we delen van het dossier niet beschikbaar zouden stellen om het aantal pagina’s te verminderen? Of dat we minder onderzoek zouden doen naar waterbeheersing, gezondheidsaspecten of mobiliteit?

“De onderzoeken zijn niet objectief want betaald door de opdrachtgever” (Jef Plasmans CD&V)

Dit bestuur verplicht de aanvrager om aan te tonen dat wonen op Groeningen niet ongezond is. We verplichten hen aan te tonen dat het waterrisico onder controle is. We verplichten hen om oplossingen te zoeken voor het verkeer. Wie het gebied wil ontwikkelen draagt de bewijslast. Niet de overheid. Wij zullen wel beoordelen of alle elementen voldoende zijn aangetoond.

We vinden het heel straf dat CD&V instellingen zoals VITO onbetrouwbaar noemt. Het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek is een gerenommeerde Vlaamse instelling. Ook de ander studiebureaus zijn van een hoog reputatieniveau en genieten ons vertrouwen.

“De parklaan is moedwillig recht op onze woning ontworpen, niet door de ontwerpers, niet door de administratie, maar door de politiek” (Jef Plasmans CD&V)

Enfin! Aan zichzelf denkt men een ander te kennen???

“Noemt gij dat inspraak?” (CD&V)

Een participatietraject, drie buurtinformatievergaderingen, een aparte infovergadering voor gemeenteraadsleden en ocmw raadsleden, én een openbaar onderzoek.

Maar volgens de CD&V is er geen inspraak geweest…

 

“Ge hebt de mensen platgeslagen met technische informatie” (CD&V)

Ja maar, wat is het nu?

“De mensen denken: ‘als de Groenen het niet kunnen oplossen, is er niks aan te doen’ ” (Jef Plasmans CD&V)

Akkoord!

3 reacties

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *