Groeningen: De kogel is door de kerk!

Geplaatst door

Na vier jaar overleg en onderzoek naar de best mogelijk oplossing, gaf het Kontichse gemeentebestuur gisteren groen licht voor een woonproject op het gebied Groeningen.

Het is een dossier met een lange voorgeschiedenis:
Deze wordt hier in het kort geschetst

 

Dankzij onze kritische houding en onze volgehouden inspanningen zijn we erin geslaagd om het best mogelijke uit de brand te slepen:

 • Kontich krijgt een park van 10 ha.
  Tel daar nog de aansluitende 4 ha van de spoorwegzate bij en het parkje van de paters, die beiden mee aangepakt gaan worden, dan kom je samen aan 15 ha aaneengesloten park!
  St.-Ritawijk, Tuinwijk en de nieuwe parkwijk worden met elkaar verbonden door dat park en vormen samen naast het centrum, Kazerne en Waarloos, de vierde grote woonkern van Kontich.
 • Deze wijken krijgen een veilige verbinding met het centrum door een vijf meter brede tunnel onder de expressweg. Inwoners van het centrum bereiken via deze tunnel vlot het nieuwe park.
 • Door de techniek van een groene buffer en de toepassing van walwoningen, blijft het geluidsniveau en het fijn stof beneden de Europese norm.
 • Er komt een ruim aanbod van sociaal en betaalbaar wonen.
 • Alle woningen moeten energiezuinig zijn en beter scoren dan de Vlaamse normen
 • De ontwikkelaar is verplicht om nieuwe woonvormen te voorzien.
 • Hij moet ook in een systeem van deelwagens aanbieden.
 • Het gebied zal massale hoeveelheden hemelwater kunnen bufferen en mondjesmaat afgeven in de Mandoerse beek.
 • Buiten het projectgebied komen extra ingrepen om de reeds bestaande overstromingsrisico’s te verkleinen.

Dorpslijst Sander toont zich moedig en maakt haar beloftes waar. Door intens overleg met alle betrokkenen, verregaande studies over gezondheid en mobiliteit, de nieuwste woonvormen en energiemaatregelen, mogen we dit dossier terecht een voorbeeld noemen van onze missie: Samen Doordacht Besturen.

Onze ambitie “stop de verkavelingswoede” maken we eveneens waar. De eigenaar/verkavelaar heeft hoegenaamd geen vrijgeleide gekregen. Alle kwaliteitseisen in het belang van gezondheid, open ruimte, mobiliteit, waterbeheersing en sociaal/betaalbaar wonen komen van de overheid. Deze nieuwe plannen zijn niet te vergelijken met de oude klassiek villaverkaveling zonder buffermaatregelen met de autoweg. Het park, de tunnel en de afscherming van geluid en fijn stof leveren voordelen op voor de ruime omgeving.

Het verschil met de Kontichse verkavelingen van voor 2013 is hemelsbreed. De trendbreuk met het verleden is gemaakt. Zelfs op Vlaams niveau geeft Kontich het voorbeeld en tonen we hoe streng de kwaliteit van een ruimtelijke ontwikkelingen kan bewaakt worden door de gemeentelijke overheid.

Ter herinnering: het oude plan waarbij op de koppen van de boulevard in het midden nog appartementsblokken stonden.

Het oude plan Groeningen

 

Het nieuwe plan Groeningen

Lees in dit verband ook:

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *