Zorg voor meer natuur

Geplaatst door

Terwijl in Vlaanderen systematisch bos en natuur verdwijnt, kwam er in Kontich al 15 ha nieuwe natuur bij waarvan zelfs 5 ha nieuw bos! Hiermee zitten we ruim boven de 2ha per jaar die we als ambitie vooropstelden! Een netwerk van trage wegen maakt deze plekken toegankelijk voor fietsers en wandelaars.

Schepen Wim Annaert werd dan ook uitgenodigd als spreker op de energie- & klimaatdag voor lokale besturen over het thema “Trage wegen als kapstok voor landschapswerking”. In verkavelingsvergunningen van private percelen ijvert Wim voor het maximale behoud van het bestaande groen én voor extra natuurinvulling. Hij is de groene motor van de intense samenwerking met zowel Natuurpunt als Landschapspark Zuidrand. In het buitengebied ligt de focus op de versterking van onze beekvalleien en het beheersen van water. In het centrum op de breiding van de parken of bijvoorbeeld de heraanleg van het Altenapark zodra het landhuis gerenoveerd is.

Het was en is 1 van onze 5 kernpunten ( zie hier )

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *