Open VLD slaat de plank mis!

Geplaatst door

Met haar kritiek dat een reeks beloofde projecten niet zijn uitgevoerd in Kontich, slaat Open VLD de bal grondig mis. Om welke ‘beloofde, niet uitgevoerde projecten’ gaat het?

 

 

 

 • De bouw van nieuwe serviceflats. Hoezo, niet uitgevoerd? De voorbije jaren werden nieuwe serviceflats vergund voor Waarloos, in het centrum achter de school De Schans en in de tuinwijk. Twee projecten zijn op dit ogenblik in uitvoering. Dit privé-initiatief werd door de gemeente onder strenge voorwaarden vergund. Er dreigt immers een overaanbod aan serviceflats in onze gemeente.

 

 • De aanleg van extra parkeerplaatsen in het centrum. De feiten: Er is een nieuwe randparking aan het centrum met 74 parkeerplaatsen voorzien ter hoogte van de spoorwegstraat. Verder hebben we op het Sint-Jansplein flexibele parkeerruimte gecreëerd met verplaatsbare blokken, waarbij er in de vakantieperiode speelruimte is en in de winter parkeerplaatsen. Tot slot werd aan de Kruisschanslei een extra parking ingericht.

 

 • De herinrichting van de pleinen. Nochtans: voor het Stationsplein staat de ontwerpstudie ingepland voor het jaar 2019. Het Sint-Jansplein zit samen met het Gemeenteplein en de Magdalenastraat in de ontwerpfase. Daarvoor zijn reeds bevragingen gebeurd bij de bevolking via de oproep ’Mijn plein is fijn’ en werd er een ontwerper aangeduid die al de eerste schetsen opleverde. Precies de behoefte aan extra parkeerplaatsen maakt dat we eerst de uitbreiding van de parking aan de spoorwegstraat wensen, vooraleer er iets wijzigt in het centrum.

 

 • Een uitbouw van de middelen om het openbare domein beter te onderhouden. Die zijn er ook. De groendienst is hervormd en opgedeeld in wijkteams. Toen we beslisten over de extra middelen voor de aankoop van materiaal en voertuigen op CNG, was net Open VLD erg kritisch. De uitbouw van de middelen is uiteindelijk wel gerealiseerd. De verwezenlijkingen op dit vlak bewijzen dit:
  • Een jaarlijkse aanplanting van duizenden voor- en najaar bloeiers door die wijkteams (afgelopen winter 40,000 bloembollen).
  • Een herbicidenvrije aanpak van het groenonderhoud (een investering van meer dan 250.000 €).
  • De heraanleg van de oude spoorwegberm in het centrum: de vergunningen worden momenteel opgemaakt en de uitvoering is voor 2018. Hiervoor werd 100.000€ voorzien. Een ander deel wordt via een publiek-private samenwerking momenteel al gerealiseerd.
  • Een volledige opwaardering van het Altenapark in 2018, waarvoor 600.000 € werd voorzien.
  • Een bosbeheerplan voor de Zandbergen met de inrichting van een honden-uitloopzone.
  • De planning van een nieuw skatepark met hondenuitloopzone en waterbuffering in het centrum.
  • Het herstellen van de problematische aanleg van riolering en regenwaterafvoer in de wijk van Volderij (tijdens de jaren dat Open VLD mee bestuurde).
  • Steeds meer zwerfvuilacties georganiseerd met jeugdbewegingen, maar ook scholen en vrijwilligers via subsidies.

Schepen Joost Fillet : “Jammer dat Open VLD kritiek formuleert op basis van foutieve informatie. Dat verwondert ons want de gemeenteraadsleden ontvangen twee keer per jaar alle informatie over de geplande acties en de gerealiseerde projecten.”

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *