Kontich sluit zich aan bij de statiegeldalliantie!

Geplaatst door

Om zwerfvuil te bannen, besliste het college van de gemeente Kontich vorige week om toe te treden tot de statiegeldalliantie, een coalitie van verenigingen, bedrijven en gemeentebesturen die een antwoord wil bieden op de toenemende problematiek van zwerfvuil.

Schepen Wim Annaert (Dorpslijst Sander):
“In de gemeente hebben we tal van initiatieven om zwerfvuil in te perken. Zo zijn er vrijwilligers die specifieke straten in het oog houden en ook scholen helpen mee. Via ons subsidiereglement moedigen we jeugd- en sportverenigingen aan om zwerfvuil te ruimen. Maar ondanks dit groot aantal zwerfvuilacties blijft het dweilen met de kraan open.”

Het laatste decennium is het gebruik van kleinere drankverpakkingen en flesjes spectaculair gestegen en dat is te merken aan de hoeveelheid zwerfvuil die parallel toeneemt. Mochten we statiegeld invoeren, dan kunnen mensen hun lege blikjes en flesjes voor geld inruilen waardoor de kans afneemt dat die op de straat en in de berm terechtkomen. De som die ze terugkrijgen, betalen de mensen uiteraard bij de aankoop.

Schepen Wim Annaert: “Tot hiertoe hebben we veel geld gestoken in sensibiliseringscampagnes, maar die hebben niet het verhoopte resultaat. Het is duidelijk een probleem van alle generaties. Hoe anders verklaren we de tonnen zwerfvuil langs autostrades, wegen en zelfs fietsostrades. Aangezien vuil meer vuil aantrekt, is het de beste strategie om het probleem bij de bron aan te pakken en statiegeld in te voeren. Het wordt in andere landen al toegepast. Waarom zou het in Vlaanderen niet kunnen?”

“Al bij al blijft het een eigenaardige vaststelling dat mensen volle zware blikjes en flesjes kunnen meezeulen maar dat diezelfde verpakkingen, van zodra ze leeg zijn en niets meer wegen, een onoverkomelijke last worden.”, aldus Schepen Annaert.

Overigens gaan, in afwachting van de invoering van statiegeld, de zwerfvuilacties in Kontich gewoon door omdat ze sowieso een ontradend effect hebben.

Eén reactie

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *