Wat willen de Kontichse Senioren?

Geplaatst door

Wetenschappelijk onderzoek

Samen met de Vrije Universiteit Brussel start de gemeente Kontich een wetenschappelijk onderzoek bij 60-plussers. In de aanloop van de nieuwe bestuursperiode 2019-2024 willen we in kaart brengen wat de Kontichse senioren willen. Natuurlijk hebben we daar een idee van. Maar met deze doorgedreven bevraging kunnen we nauwkeuriger peilen naar de specifieke behoeften.

Daarom kiezen we voor een wetenschappelijke benadering. De methode van de VUB werd reeds in 200 gemeenten toegepast en kan ons zeer betrouwbare gegevens opleveren.

Het volledige onderzoek gebeurt samen met de 60-plussers. We betrekken hen bij de planning, ontwikkeling en uitvoering van het onderzoeksproject. Dit doen we ook nadien, als we de bij lokale beleidsdoelen zullen bepalen op basis van de onderzoeksresultaten.

Het onderzoekstraject zal meerdere maanden duren en zal vele ouderen samenbrengen. Het onderzoek zelf is een proces van gemeenschapsvorming en biedt gelegenheden voor nieuwe contacten tussen mensen .

Wil je meewerken?

We zoeken 60-plussers die graag een handje toesteken bij dit wetenschappelijk onderzoek.

Hoe meer enquêteurs zich aanmelden, hoe kleiner het werk. Hun voornaamste taak is de vragenlijsten te verdelen en terug op te halen.  Het is een belangrijk engagement dat nauwgezet moet afgewerkt worden. Daarom krijgen alle enquêteurs een korte opleiding.

Ken je veel mensen? Dan kan je sleutelfiguur worden in ons onderzoek en actief op gaan  naar kandidaat enquêteurs. Sleutelfiguur mogen, maar moeten geen vragenlijsten ronddragen.

Periode?

Het onderzoeksperiode loopt van half april tot half juni.

Tegen september worden alle resultaten verwerkt en een rapport opgemaakt. Alle medewerkers worden uitgenodigd om de resultaten te beluisteren.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Op basis van het rapport gaat de gemeente Kontich samen met de seniorenraad op zoek naar de best mogelijke en aangewezen acties.

De betrachting is dat deze acties opgenomen worden in het gemeentelijk beleidsprogramma 2019 – 2024.

Meer info

Heb je interesse in de rol van sleutelfiguur? Op woensdag 28 maart om 10 u. ben je van harte welkom in zaal Groeningen (Cultuurpunt Sint-Jan) voor meer informatie en toelichting over het onderzoek, de aanpak  en verdere afspraken.

Agnes Dehandschutter, lid van de seniorenraad

Joost Fillet, schepen van welzijn

Het onderzoek wordt geleid door professor Dominique Verté, hier over cultuurparticipatie en lokaliteit.

Geef een reactie

Dorpslijst Sander staat klaar om al uw vragen te beantwoorden aangezien elke vraag in onze ogen een teken is van betrokkenheid bij onze gemeente. Wij vragen u wel om ons even de tijd te geven, maar als u een vraag stelt engageren wij ons om binnen de week te antwoorden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *